Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛСТРАД НЕ ИСКА ДА Е МЪРТЪВ АКЦИОНЕР В БАНКА

Румен Янчев, изпълнителен директор на ЗПАД БУЛСТРАД, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Янчев, как трябва да се тълкува уведомлението на БУЛСТРАД към останалите акционери на Токуда Кредит Експресбанк, че предлагате за продан акциите си в кредитната институция?


- Според мен няма кой знае каква изненада в нашите действия и те са един логичен завършек на отношенията ни с останалите акционери. В уведомлението, което изпратихме до тях, съобразявайки се с устава на банката, се съдържа една покана да купят нашия дял. Но това все още не е сделка. Ние просто сондираме мнението на акционерите дали желаят да купят нашите акции в Токуда Кредит Експресбанк. Изпратихме писма до тях, тъй като смятам, че през последните месеци БУЛСТРАД доста активно се опита да направи нещо по-добро в управлението на банката и тя да има по-стабилна клиентела и по-добри перспективи.


Но не бива да забравяме, че отговорен за съдбата на банката в крайна сметка е най-големият акционер, който би трябвало да се явява и неин локомотив. Дотолкова, доколкото сме вторият по големина акционер в тази банка, сме се опитвали да предлагаме схеми и варианти, по които тя може да работи по-добре и от това да се възползва и БУЛСТРАД. За съжаление до момента не успяхме да постигнем нашите намерения.

Още в края на март тази година БУЛСТРАД предложи няколко решения за бъдещето на Токуда Кредит Експресбанк. Бихте ли припомнили на читателите на в. БАНКЕРЪ какви бяха те.


- Предложихме да станем мажоритарен собственик на Токуда Кредит Експресбанк, като изкупим част от акциите на Интернешънъл Хоспитал Сървисиз. Разбира се, ние не отричаме, че той е дал парите, за да получи сегашния мажоритарен пакет от акции (53.34%), но нас ни интересува как се развива банката. Защото ангажиментът към една банка не приключва с внасянето на капитала. Ние настоявахме, че БУЛСТРАД може да се превърне в локомотива на тази банка.


Но БУЛСТРАД може да поеме твърдия ангажимент, че ще работи активно за стабилизирането и развитието на тази банка само като собственик на над 50% от капитала й. В същото време компанията ни не може да се съгласи само да налива пари в капитала на банката и да чака някой друг да извърши чудеса.


След като предложението на БУЛСТРАД да стане мажоритарен собственик на банката не бе прието и видяхме, че положението й не се подобрява, а ние играем ролята на един мъртъв акционер, чието име от време на време се забърква в неприятни ситуации, решихме, че е по-добре да не сме в тази институция. Така че ако се появят кандидати за нашите акции в Токуда Кредит Експресбанк, ще преговаряме и с тях така, както се предвижда в устава.

Да не би мениджърите на банката да са причина между нея и акционера БУЛСТРАД да не се осъществи истински контакт?


- В крайна сметка се оказа, че мениджмънтът на банката не е в състояние да направи нищо, без да има консенсус между акционерите й. Дори банкерът на годината да оглави тази банка, и той не може да направи нищо, за да подобри показателите й, ако няма консенсус между акционерите. Така че, според мен, проблемът е следствие не толкова от липсата на диалог между акционерите, колкото от липсата на напредък в този диалог.

Какви бяха вашите искания на последното общо събрание на банката, проведено на 7 юли 2000 година?


- На него ние декларирахме, че изцяло подкрепяме увеличаването на капитала от 15 на 20 млн. лева. Заявихме, че желаем най-важните решения на общото събрание на банката да се вземат с мнозинство от 3/4 от гласовете, а не както е досега - с 2/3. Искахме, предвид мащаба на банката и структурата на капитала, не всичко да се решава в зависимост от позицията на един акционер. Предложението обаче не бе прието и тогава, логично, ние отказахме да участваме в надзорния съвет на банката, защото какво ще прави нашия представител там?

Това ли бе окончателният сигнал, че БУЛСТРАД се готви да се оттегли от банката?


- Да. И правим това, без да оказваме какъвто и да е натиск върху когото и да било. Не разбирам защо желанието ни да бъдем активна страна в банката се възприема като натиск върху някого да прави нещо против волята си. Ако този някой е достатъчно финансово заможен и има ясна представа за бъдещето на банката, може да осъществи намеренията си и без нас.

Каква е минималната цена, под която не бихте продали акциите си в банката, като се има предвид голямата наследена загуба?


- Много може да се коментира на какво се дължат тези загуби - на системата на провизиране или на нещо друго. Банката няма кой знае каква дейност, не е отпуснала много на брой кредити, особено такива, които да са класифицирани като несъбираеми. Но има две-три сделки през последните години, които оказват негативно влияние върху състоянието й.


Що се отнася до цената на нашите акции в банката, ще разговаряме индивидуално с всеки, който прояви интерес към предложението ни. Ние сме реалисти. И ако кажа, че ще бъдем доволни да получим за акциите си в банката номиналната им стойност, няма да ви излъжа. Ще определим, разбира се, и минималната им цена, под която няма да слезем.

В какъв срок очаквате да отговорят на предложението ви другите акционери?


- Би било добре това да стане до десет дни. Но ние не сме поставили конкретни срокове.

Предстои ново общо събрание на банката - на 27 ноември. Ще се обсъжда ли там и предложението ви за продажба на акциите - то не фигурира до момента в дневния ред?


- Знаете колко тежко протичат тези събрания. Все пак трябва да има консенсус между всички присъстващи, за да се разглежда подобна точка. Засега нямаме намерение да я предлагаме в дневния ред, пък и не се налага.

Какво ще се случи, ако нито един от другите двама акционери на банката няма възможност да купи дела ви?


- Това е един от възможно най-лошите варианти. Направили сме нашите предложения достатъчно ясни и конкретни. Ако те не се реализират, основният акционер трябва да си помисли за съдбата на институцията, защото там са и неговите пари.

Какво следва според устава на банката, ако двамата по-значими акционери освен БУЛСТРАД не отговорят на офертата ви в желания от вас срок? Имате ли право да предлагате акционерното участие на БУЛСТРАД на трети лица?


- Принципно, да. Още повече че засега нашето запитване не е официално. Според устава на банката ние трябва да направим предложение към останалите акционери, което е с фиксирана цена на акция. И след като то бъде изпратено в предвидените по устава и по закона срокове до всички акционери на банката и не се появят кандидати, вече ще се чувстваме свободни да предлагаме книжата си на трети лица, извън кръга на акционерите.

Твърди се, че БУЛСТРАД извива ръцете на останалите акционери, искайки в банката да не се случва това, което той желае. Какъв е вашият коментар?


- Позицията на БУЛСТРАД не може да бъде користна. Както всяко акционерно дружество БУЛСТРАД е създадено, за да прави пари, и всяка негова инвестиция е направена с очакването, че тя ще му носи доход. След като това не се случва, естествено е да се разтревожи не само оперативното ръководство на застрахователя, но и неговите акционери.

Във финансовите среди се коментира също, че интересът на Лейди ВСМ е банката да бъде затворена, след като лизинговата компания вече няма рещаващата дума да я управлява?


- Ако банката бъде затворена, всеки от акционерите й ще загуби някакви пари, които не са малко. Никой не печели от такова решение.

Имаше много коментари, че ако основният собственик на БУЛСТРАД - израелската Ти Би Ай, спечели приватизационното наддаване за ДЗИ заедно с неговото работническо-мениджърско дружество, в България ще се роди нов застрахователен монополист. Въпреки това в края на миналата седмица Ти Би Ай се ангажира да участва заедно с ДЗИ 2000 в конкурса за приватизацията на единствения преобладаващо държавен застраховател у нас?


- Това означава, че Ти Би Ай си е направила добре сметката, преценила е съответните рискове, включително и тези от евентуалните възражения на Комисията за защита на конкуренцията срещу нейното участие. Малко трудно е да се говори за монопол в застраховането, тъй като всички фирми в бранша се лицензират при еднакъв режим. А кой какви резултати ще постигне, какъв дял от пазара ще завладее е въпрос на умения. И ако през дадена година някой застраховател постигне по-добри резултати, отколкото друг, това още не значи, че този монопол е установен по желанието му. По-точно е да се каже, че тези резултати са постигнати с много работа. Защото никой не пречи както на мастодонтите в застраховането, така и на по-малките чуждестранни компании да инвестират в България и да бъдат лидери на този пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във