Банкеръ Daily

Финансов дневник

Българските застрахователи, които искат да работят във Великобритания, трябва да се регистрират пред надзорния й орган

В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, считано от 1 януари 2021 г., правото на ЕС в областта на застраховането няма да бъде приложимо в Обединеното кралство, припомня Комисията за финансов надзор. 

Във връзка с изтичането на преходния период на 31 декември, в Комисията за финансов надзор е получена информация от националния компетентен орган на Обединено кралство – Prudential Regulation Authority (PRA), относно задълженията на застрахователните дружества с регистрация в България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство от 1 януари 2021 г. и относно надзора върху тяхната дейност.
Дейността на дружествата, подали заявления за участие в режимите на временни разрешения, както и дружествата, които ще продължат да обслужват договорите, сключени преди края на преходния период, до датата на тяхното изчитане, попадат в обхвата на надзора на PRA. Необходимо е тези застрахователи да се регистрират в портала за електронно подаване на данни към компетентния надзорен орган.

След регистриране, PRA ще се свърже с всеки застраховател индивидуално за предоставяне на допълнителна информация относно регистрацията.

Съгласно политиката за информационна сигурност на националния компетентен орган на Обединено кралство, всяка поверителна електронно обменяна информация, следва да бъде криптирана. 

Националният компетентен орган на Обединеното кралство напомня на всички застрахователни дружества, които ще извършват дейност в съответствие с режимите на временни разрешения, че е необходимо да се запознаят с цялата налична информация на интернет страницата на надзора и да бъдат подготвени съгласно посочените изисквания. В допълнение, съответните заявления за участие в установените в Обединеното кралство режими, следва да бъдат подадени предварително, в рамките на първото тримесечие на 2021 година. 

Застрахователите следва да имат предвид, че компетентният орган продължава да работи по изискванията на временните режими и е възможно периодично да изисква от застрахователите да актуализират заявленията си за участие в тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във