Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАБанковата система в България е изправена пред няколко предизвикателства, заяви управляващият директор на Световната банка за България Оскар де Брун Копс пред участниците в петото издание на Български банков форум, което се проведе на 9 април в София.Според Оскар де Брун Копс на първо място трябва да завърши програмата за приватизация в банковия сектор. Това ще стане факт с продажбата на Банка ДСК, която се очаква да приключи през май.На второ място Де Брун Копс постави стабилността на банковия надзор. Според управляващия директор на Световната банка за България, нашите кредитни институции тепърва трябва да въведат всички нормативни изисквания за управление на риска. Ето защо управление Банков надзор трябва изкъсо да следи за проблеми, които могат да се появят при обслужването на кредитите. Особено внимание, според Оскар де Брун Копс, трябва да се отдели на по-малките банки, които са по-уязвими при евентуални трусове в икономиката.Следващото предизвикателство е свързано с подобряването и усъвършенстването на законодателството. България се нуждае от адекватни правила за одит и подобряване на фирменото законодателство. Част от съдебните процедури, свързани със събирането на лошите кредити, не работят добре, каза Оскар де Брун Копс. Четвъртото предизвикателство е свързано с кредитирането. Около една четвърт от средните и големите фирми и повече от половината от малките фирми твърдят, че имат затруднения при ползването на заеми. Според Оскар де Брун Копс, предизвикателството, което трябва да поемат банките, е да обърнат внимание на малките и средните предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във