Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ НА УНИКРЕДИТ СЕ СЛИВАТ ПРЕЗ 2007-А

Когато отчитат финансовите резултати на Ейч Ви Би Банк Биохим, нейните шефове вече неизменно прибавят към тях и данните за ХЕБРОСБАНК, която също е собственост на Банк Аустрия. За тях реалното обединение на бизнеса на двете кредитни институции вече е факт, а юридическото им сливане е само чиста формалност. Това пролича в изказванията на председателя на управителните съвети на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК, които той направи по време на общите им събрания, проведени съответно на 6 и 8 юни.
Значителното разширяване на бизнеса на двете банки през 2005 г. даде възможност на мениджмънта да планира и провизира от печалбата им всички настоящи и бъдещи разходи, свързани с тяхното обединение. Тези разходи са направени в полза на клиентите ни - за подобряването на информационните технологии на банката, заяви Петер Харолд по време на общото събрание на Ейч Ви Би Банк Биохим. След провизирането на интеграционните разходи чистата печалба на банката за 2005 г. е в размер на 18.2 млн. лева. Акционерите решиха тя да не бъде разпределяна като дивидент, а да остане като част от собствения капитал на банката.
В доклада си пред акционерите Петер Харолд подчерта, че Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК имат добри резултати за първите три месеца на 2006 година. Общата им печалба е над 35 млн. лв. в края на първото тримесечие. От тях 17.7 млн. лв. е печалбата на Ейч Ви Би Банк Биохим, а 17.3 млн лв. - на ХЕБРОСБАНК. Основен приоритет за ръководствата на двете банки е успешното им сливане с БУЛБАНК. След като през октомври 2005 г. собственикът на БУЛБАНК - италианската УниКредит купи германската банка Ейч Ви Би и дъщерната й Банк Аустрия, трите български кредитни институции станаха част от италианската група. Според Петер Харолд юридическото сливане на Ейч Ви Би Банк Биохим, ХЕБРОСБАНК и БУЛБАНК ще бъде осъществено през второто тримесечие на 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във