Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКИЯТ ИНКУБАТОР НА БАНКНОТИ ПРОИЗВЕЛ 9 МИЛИАРДА БАНДЕРОЛИ

Висока ограда от масивни стоманени листове опасва двуетажна, сравнително нова сграда, построена на 7-ми километър на Цариградско шосе в София. Ако човек е ходил във Вашингтон и е виждал дори и отдалеч сградата на Пентагона, ще му направи впечатление, че същата ограда има и около петоъгълника, в който се помещава командването на въоръжените сили на САЩ.Входната стоманена врата се отваря автоматично по сигнал от охраната, която се намира в специална блиндирана будка зад нея. Едва когато определи самоличността ви и провери дали имате насрочена среща, дежурният отваря следващата метална врата и ви пуска в периметъра зад електронната ограда. Правите няколко крачки и сте пред входа на сградата. Там ви отварят специална врата от бронирано стъкло, която пропуска само един човек. Изправяте се пред втора врата, а първата моментално се затваря зад гърба ви. При отварянето на втората врата ви посреща човекът, който отговаря за сигурността на сградата. Връчвате личните си документи и ви издават специален пропуск. Той представлява специална карта, която ви осигурява достъп през блиндираните врати само до съответните помещения. Докато проверяват обстойно багажа ви, подписвате няколко бланки за конфиденциалност и вече можете да отидете на уговорената среща. През цялата тази процедура ви следят камери, сензори и детектори. Наблюдението продължава и докато се движите из коридорите. Вероятно тези мерки за сигурност не отстъпват на изискванията за охрана във Форт Нокс, където се съхранява златният резерв на САЩ. Със сигурност обаче режимът на допуск до сградата на 7-ми километър се конкурира с този в Белия дом.Това е печатницата, в която се изработват българските банкноти. Сградата е осигурена с автономна система на електрозахранване и климатизация. Мерките за сигурност в самата сграда също са впечатляващи. Всички прозорци и врати са от бронирано стъкло с висока степен на устойчивост, нито един от прозорците не се отваря. Самата сграда издържа земетръс с голям магнитуд, а вътрешните стени са блиндирани. Всички коридори и помещения са под 24-часово видеонаблюдение, отделно са различните видове сензори и други системи за следене на служителите и на специалните хартии, мастила и защитни елементи. Сградата разполага със специална билдингсистема за климатизация, пожароизвестяване и пожарогасене. При сигнал за пожар застрашеният сектор автоматично се изолира, а когато опасността от запалване възникне в помещенията, където са машините за изработване на банкноти, огънят се потушава автоматично. Изправността на тези системи се тества няколко пъти годишно. Служителите, които работят в печатницата, имат точно определен периметър на достъп, който не може да се нарушава. Служителите на едноличното акционерно дружество, което е собственост на БНБ, подлежат на проверка, докато са в сградата на печатницата. Под контрол е и производственият процес независимо дали става дума за банкноти, лични документи, ценни книжа или бандероли. Тези продукти се изработват на специална хартия, която е изготвена единствено за печатницата. Тя пристига на листа или на роли, в нея са вложени няколко вида защити - водни знаци, вградени метални нишки, светещи нишки, холограмни ленти... Всеки лист се описва и се следи през целия процес на производството. При излизането на крайния продукт специална комисия брои какво количество банкноти, документи или ценни книжа са излезли от пуснатите в машината листа и какво е количеството на брака. Производството се смята за приключено едва когато обемът на продукцията и брака отговаря на обема на пуснатите в машината листа от специална хартия. По същия начин се следи и пътят на мастилата и на допълнителните защити, които се вграждат в банкнотите или в документите.Изпълнителната директорка на печатницата Владимира Стоянова казва, че служителите й се занимават повече с броене, отколкото с печатане. Това обаче е неизбежно. А всички произвеждани от печатницата продукти са обект на особен интерес. И не става въпрос само за левовете, които по степен на защита не отстъпват на евробанкнотите.Личните документи, ценните книжа и бандеролитесъщо парят пръстите на фалшификаторите и често са предпочитани пред банкнотите. Затова паспортите, личните карти и визите, които се изработват в печатницата на БНБ, са с висока степен на защита. Те се изработват на специално поръчана в чужбина хартия, снабдена със специфичен воден знак и защитни елементи.Ако някои друг поиска да закупи от същата хартия, производителят просто няма да му я продаде. Ако са произведени по-големи количества, отколкото сме заявили, фирмата изрично ни пита дали искаме да ги закупим. При положение че откажем, тя или ги пази за следваща наша поръчка, или ги унищожава. Не е възможно друг освен нашата печатница да получи от вида хартия, произведен по наша поръчка. Това е принцип в този бизнес и е част от системата за сигурност, която се прилага от всички производители на специални хартии, мастила и машини за производство на банкноти и документи, обяснява Владимира Стоянова.Хартията за визи също е специална. От едната й страна е нанесено лепило, с което визата се прикрепва за паспорта. Ако бъде направен опит тя да бъде махната от него, лепилото разяжда хартията на паспорта и унищожава и визата, и страницата, върху която е положена.Производителите на банкноти и лични документи държат предварително да установят легитимността на клиентитеПреди няколко месеца изпълнихме поръчка за отпечатване на паспорти за Република Гана. Преди да започнем изпълнението й, чрез нашето външно министерство поискахме властите на Гана да потвърдят, че клиентът, направил поръчката, е оторизиран от тях. Тази процедура е задължителна в нашия бизнес, за да няма злоупотреби. Преди година западна фирма бе получила поръчка за банкноти, уж предназначени за една южноамериканска държава. При направената проверка бе установено, че правителството на въпросната страна въобще не знае за поръчката. Банкнотите не бяха произведени, а ИНТЕРПОЛ разследва анонимния клиент, разказва Стоянова. Според нея, печатница, която не проверява клиентите си из основи, рискува да допусне гаф и да урони престижа си. А това означава загуба на поръчки на един пазар, който е много затворен и консервативен.Точно на външни поръчки разчита печатницата на БНБза да може да работи на печалба. Тя изработва всички български банкноти и до момента от машините й са излезли около 500 млн. броя левчета. Цената на една банкнота зависи от номинала й. Най-скъпата е тази от 50 лева.Владимира Стоянова признава, че само с производството на български левчета печатницата не може да се издържа. Затова директорката се опитва да намери поръчки от чужбина, което, според нея, е доста трудна задача. Преди няколко месеца в печатницата е идвала специална турска делегация, която се е запознала с възможностите й да печата турски банкноти.Съседите готвят деноминация, но още не са решили кога ще я направят. Интересното е, че те приемаха за абсолютно редовни банкнотите, които ние водехме за брак. Това показва колко са високи изискванията ни към нашата продукция, казва Стоянова.Печатницата е единственият производител на бандероли за алкохол и цигари и до момента е отпечатала над 9 млрд. бройки от тях. От нейните машини са излезли и около 3 млн. броя нови български задгранични паспорти. Освен това тя прави здравноосигурителни книжа, дипломи за висше образование, изготвила е акциите на Прима АД, на Русенска корабостроителница АД и НетИнфо БГ АД, както и застрахователните книжки на Армеец АД.Печатницата е изработила и новите шофьорски книжки и в момента е подала оферта за отпечатването на новите талони за регистриране на МПСКачественото изработване и добрата защита на тези документи са от първостепенно значение, тъй като те се ползват с особено внимание сред фалшификаторите заради големия брой кражби на автомобили в България. Затова за правоохранителните органи у нас и в чужбина едва ли ще е безразлично кой точно ще изработва нашите талони за коли. Изпълнителната директорка на печатницата на БНБ смята, че и много други държавни документи трябва да бъдат изработени на специална хартия и да имат няколко вида защити.В момента актовете за раждане и за граждански брак се пишат на обикновени листа и спокойно могат да бъдат фалшифицирани. А това са първични документи, на базата на които се издават паспорти и лични карти. От МВР се оплакват, че често се сблъскват със случаи на продадени самоличности. Същото важи и за нотариалните актове, които сега се пишат на хвърчащи хартийки, а все пак те удостоверяват собствеността върху недвижимо имущество. Какво пречи да се пишат на бланки от специална хартия с воден знак, вградени нишки и холограмни защити. Една такава бланка не би струвала много на нотариусите.Пазарът за подобни продукти у нас не е голям, пък и за тях печатницата на БНБ се сблъсква с интересите на конкуренциятаЛицензираните от Министерството на финансите печатници са три. Освен тази на БНБ разрешение за изработване на ценни книжа имат частната Демакс и Форм принт, която е собственост на финансовото ведомство. В нея се правят билетите за градския транспорт и всички бинготалони. Тези печатници са задължени да осигуряват на служителите от Министерството на финансите достъп до производството, което им позволява да го контролират от вкарването на хартията в машините до излизането на крайния продукт. Според Стоянова, обаче само печатницата има създадени условия и гарантира европейско качество и максимална сигурност и защитеност на ценните продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във