Банкеръ Daily

Финансов дневник

Българската Сметна палата ще изпълнява проект на ЕС

Българската Сметна палата ще изпълнява проект на ЕС за подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на македонската Сметна палата. Това стана ясно при стартирането на проекта "По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата". Проектът ще се осъществи от Сметната палата на Република България с младши партньор Сметната палата на Република Хърватия. 

Проектът е финансиран  с бюджет от 1,4 млн. евро, като 95% от тях са от ЕС и 5% национално финансиране от Македония и трябва да се изпълни за 21 месеца.

Проектът ще се проведе в четири компонента: По-нататъшно подобряване на одитния процес в съответствие с международните одитни стандарти, укрепване на одитния капацитет, подобряване на взаимодействието с парламента и подобряване на системите за ИТ комуникация и за човешките ресурси.

Одитори и експерти от Върховните одитни институции на България и Хърватия  и Европейската сметна палата ще участват в провеждането на дейностите и ще споделят своите знания и най-добри европейски практики с македонските си колеги.

Осъществяването на проекта ще допринесе за постигане на целите и резултатите, свързани с по-добро управление на публичните средства и взаимодействие с Парламента на Република Македония.

"Този проект е ярък пример за европейска солидарност, при която Европейският съюз с одитни финансови предприсъединителни инструменти  дава възможност на страните да подобрят работата на държавната си администрация и националните институции.  Подобряването на работата на институциите от своя страна води до подобряването на живота на гражданите и това е мисията на модерната Върховна одитна институция", посочи при откриването на проекта Цветан Цветков.

Тази мисия предполага одитите да бъдат не само за законосъобразност, но и да установяват дали средствата са изразходени ефективно и ефикасно, дали институциите прилагат принципите на доброто управление и дейността им добавя ли стойност за обществото. По тази причина и в рамките на компонентите над 50 на сто от дейностите са насочени към усъвършенстване на одитната дейност.

Сметната палата на Република Македония има и друга мисия – да помогне за изпълнението на плана за реформи на страната и по тази причина в проекта е предвиден специален компонент за укрепване на взаимодействието между Сметната палата и парламента.

Според Цветан Цветков съвременните сметни палати са изправени пред предизвикателството да се трансформират в одитни институции от 21 век, които не изостават от световния бум на технологиите, а ги използват за улесняване и усъвършенстване на дейността си. Това означава въвеждане на модерни софтуерни продукти и IT технологии за осъществяване на одитите. С изпълнението на проекта българската сметна палата ще подпомогне Сметната палата на Македония и в процеса на електронизация на нейната одитна дейност.

Стартирането на този проект съвпада с председателството на България на Съвета на ЕС и е един от българските приоритети на това председателство - протегнатата ръка на България към Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз.

„Надяваме се това да е нашият принос в подпомагането на една от институциите на Република Македония като част от общите усилия на страната за членство в ЕС. Убедени сме, че с изпълнението на проекта ще помогнем не само за подобряване на дейността на Сметната палата, а ще допринесем Република Македония да получи по-скоро официална покана за преговори с ЕС. Защото за нас и за хърватските ни колеги е много важно нашите съседи на Балканския полуостров да са част от общото европейско семейство", каза още председателят на Сметната палата на България.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във