Банкеръ Weekly

През 2020-а:

Българската икономика ще е начело на ЦИЕ

България ще постигне икономически ръст от 3% тази година.  Страната ще е сред най-добре представящите се  развиващи  се пазари. Тази прогноза направиха главният икономист на УниКредит за ЦИЕ Дан Букша и главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов  по време на среща, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара и от  УниКредит Булбанк, посветена на обсъждане на макроикономическата прогноза за годината.

"Оценяваме вероятността за рецесия в САЩ като висока и прогнозата ни е, че Федералният резерв ще намали лихвите със 100 базисни пункта тази година. Икономическите индикатори, като например нивата на безработица ще отчетат това забавяне на икономиката след около 6 месеца", обясни Дан Букша. Той представи прогнозите на УниКредит и за Еврозоната. Според него ръстът  на БВП ще бъде  близък  до глобалните стойности - около  1% през тази и през следващата година.
"Ако очаквате увеличението на публичните разходи в Германия да е отговорът как да се постигне икономически ръст в Еврозоната, твърде вероятно е това да не се случи. Има малка надежда за осезаем фискален стимул", обясни Букша.
Под влияние на  външните шокове, Централна и Източна Европа също ще отчете по-нисък ръст през тази година и постепенно възстановяване през 2021, твърдят експертите. Според тях основното предизвикателство за региона ще е изчерпването на оставащите резерви от свободна работната ръка.
На фона  на цикличното забавяне на икономиките в ЦИЕ българската икономика ще нараства с най-добри темпове като принос за това ще имат вътрешното потребление, публичните разходи и инвестициите, посочва  макроикономическата прогноза. Според нея забавяне на приноса към растежа спрямо миналата година ще се наблюдава при износа.

"Възможността на икономиката за създаване на нови работни места намалява, след като  вече бе достигната  пълна заетост през 2018 г., а населението в работоспособна възраст намалява с едни от най-високите темпове в ЦИЕ", посочи Кристофор Павлов. Според него секторите, които ще допринесат за ръста на БВП на страната ни  са строителство, услуги и производството, ориентирано към вътрешния пазар.  От друга страна, забавяне на темповете на растеж може да се очаква при някои от експортно ориентираните сектори, а също и спад на произведената продукция в земеделието, което пострада от сушата през последните месеци.
Ръстът на икономиката ще бъде подпомогнат и от бързият ръст на доходите под формата на 10% увеличение на заплатите в публичния сектор, което в контекста на нарастващия дефицит на работна сила, в значителна степен ще се пренесе и в частния сектор на икономиката, обясни експертът.
Според икономическите наблюдатели основно предизвикателство ще бъде предприемането на допълнителни мерки за увеличаване на производителността, за да може на фона на бързо нарастващи разходи за труд да не се стигне до загуба на конкурентоспособност. Те уточниха, че роля в този процес ще имат, както бизнеса, така и правителството.
"Бизнесът ще трябва да увеличи темповете, с които създава нови продукти, скоростта, с която автоматизира процеси, въвежда нови технологии, както и нови модели за организация на производствените процеси, за да може да остане конкурентоспособен в условията на по-бързо нарастващи разходи за труд. Това също предполага бизнесът  да се ангажира и с повече инвестиции в образование на работниците си", смятат анализаторите. Те допълниха, че ролята на правителството е не по-малко важна.
"Правителството трябва да започне да инвестира повече, не само в пътища, във  водопроводни мрежи, в мрежи за пренос на енергия и друга базисна инфраструктура, но и в здравеопазване и образование, които ще позволят на работната сила да придобие уменията и качествата, които са й  необходими, за да бъде още по-конкурентоспособна в глобалния пазар на труда", смятат експертите от УниКредит. Банкерите допълниха, че надеждата е, че с течение на времето публичната администрация ще трупа все повече опит, което ще й  позволи да решава все по-комплексни и предизвикателни задачи в бъдеще.
Колкото  до ръста на  цените на имотите от последните години, според експертите той все още не е довел до балон на този пазар.
"Ако има прегряване, то е силно локализирано с определени квартали в столицата и в още няколко от най-големите градове на страната", констатира  анализът  на УниКредит.
По време на срещата бе обсъдена и една от най-актуалните теми на седмицата - пътя на страната към  приемане на еврото.
"България е сред малкото страни в ЦИЕ, които могат да си позволят да харчат повече. Но инвестициите не трябва да се ограничават само в увеличаване на заплатите в публичния сектор, а да са насочени и в изграждане на пътища, на инфраструктура, както и в по-качествено и достъпно образование. Това е важно условие, за да може приемането на еврото да продължи да се интерпретира и като история на успеха", обобщи Дан Букша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във