Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРСКАТА БАНКА Е ПРИЧИНИЛА ВРЕДИ НА НАШИЯ КЛИЕНТ

По делото, което нашата кантора води от името на инвестиционната банка Креди Агрикол Индосуец срещу ЮНИОНБАНК, съдът изиска да представим голямо количество документи. Те бяха свързани с легитимацията на кантората като защитник на чуждестранната банка, с уточняването дали съществува такава банка като Креди Агрикол Индосуец, кой се явява като ищец по делото - самата банка или неин клон, и други подобни неща. В такива спорове минаха две-три съдебни заседания. След това няколко заседания бяха посветени на въпроса какви доказателства могат да поискат страните, да ги допусне ли съдът, или не, оспорвания, контраискове...Делото съвпадна по време с реформата в съдебната система и с преструктурирането на Софийския градски съд. Смениха се няколко съдии по това дело. Един бе допуснал едни доказателства, друг не бе съвсем съгласен с позицията на своя предишен колега. Накратко казано, в хода на делото се проявиха всички несъвършенства, присъщи на нашата съдебна система. За нас случаят е ясен. Има сделка, с която ЮНИОНБАНК се е ангажирала да продаде на Креди Агрикол Индосуец определен пакет облигации по ЗУНК, която не е изпълнена по вина на продавача. Договорът за покупко-продажбата е сключен по дилинговата система на Ройтерс, която е предназначена за комуникации и сключване на сделки между банки и финансови институции и се ползва в цял свят. Когато двама дилъри разменят волеизявления чрез тази система и се договорят за сделка, тя се смята за сключена. Оттук нататък двете страни трябва да изпълнят поетите ангажименти. Нашата кантора ще докаже пред съда, че ЮНИОНБАНК е поела задължението да продаде на Креди Агрикол Индосуец определен пакет ценни книжа, но не го е изпълнила. Ответникът се оправдава, че причина за това е неизпълненото обещание от друга банка да му достави пакета от облигации. Щом си потвърдил, че да доставиш една стока, а с действията си трето лице не ти дава възможност да направиш това, ще си бръкнеш в джоба и ще я купиш от друго място. Това са правилата на финансовия пазар. И нашия клиент Креди Агрикол Индосуец стриктно ги спазва.След като получава обещание от ЮНИОНБАНК, че облигациите по ЗУНК ще й бъдат осигурени, нашият клиент се договаря с друга банка да й ги продаде. И понеже ЮНИОНБАНК не спазва обещанието си, Креди Агрикол Индосуец в крайна сметка купува облигациите от друго място и изпълнява ангажимента си. Но тази сделка е извършена при цени, които са много по-високи от тези, които са договорени с ЮНИОНБАНК, и разликата в тях е причинила вреда на нашия клиент. Затова ние искаме тя да бъде покрита от ЮНИОНБАНК.Адвокатите на българската банка твърдят, че Креди Агрикол Индосуец не е понесла щети, тъй като е продала купените на по-високи цени облигации по ЗУНК на своя клон в Женева. Но всяка от структурите на инвестиционната банка в различните държави си има свой портфейл от ценни книжа, който формира чрез покупко-продажби, независимо дали сделките се сключват между клоновете й, или с други финансови институции. Така че неизпълнението на сделката от страна на ЮНИОНБАНК е нанесла вреди на Креди Агрикол Индосуец.Адвокат Бойко Боев от адвокатска кантора Борислав Боянов и Ко, която защитава интересите на Креди Агрикол Индосуец

Facebook logo
Бъдете с нас и във