Банкеръ Daily

Финансов дневник

Българите купуват повече дялове от чуждестранни инвестиционни фондове

Към края на септември активите, управлявани от чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, са на стойност 5.26 млрд. лева. Проучване на в. "Банкеръ“ показва, че техният размер е нарастнал с 379.7 млн. лева в сравнение с юни тази година, и с 1.69 млрд. лева спрямо деветмесечието на миналата година.

Според статистиката на БНБ, общо 2298 са чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар. Те са много активни у нас, като и броят им продължава да расте. И като резултат от това логично в тях са акумулирани много по-големи парични суми, отколкото в българските колективни инвестиционни схеми.

Привлечените от сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ средства към края на деветмесечието имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Освен това тези суми нарастват - със 158.2 млн. лева до 3.72 млрд. лева спрямо юни тази година. А на годишна база увеличението е с 996.6 млн. лева.

Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства, са другият голям клиент на тези дружества. Акумулираните от тях средства също растат. Спрямо юни тази година българите са внесли 107.3 млн. лева и по тяхната сметка там има 941.3 млн. лева. Сумата е с 333.8  млн. лева в сравние със септември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във