Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИТЕ ДЪРЖАТ 5.52 МИЛИАРДА ЛЕВА В КЕШ

Пари в наличност - под дюшеци и в буркани, както и в депозити в банки, все още са единствените начини по които българите спестяват. Това показва изследването на финансовото богатство и на финансовата задлъжнялост на гражданите в страните от Централна и Източна Европа, проведено от италианската банкова група УниКредито, собственик на БУЛБАНК.
Според проучването в края на 2005-а от финансовите активи на домакинствата у нас са 19.66 млрд. лева. От тях 28.1% (равняващи се на 5.52 млрд. лв.) са в налични пари, а 58.7% (11.54 млрд. лв.) са оставени на депозит. Третото място (като форма за спестяване) заемат пенсионните фондове, в които се съхраняват 5.6% от спестяванията на домакинствата.
Интересни са и данните за финансовото богатство на гражданите. То се изчислява, като от общият обем на финансовите активи на домакинствата се извади общия размер на задълженията им. Получената сума обикновено се обявява като процент от брутния вътрешен продукт или се дели на броя на гражданите на отделната държава, за да се получи финансовото богатство на глава от населението.
Тъжната, но не и неочаквана констатация е, че българите са на предпоследно място по заможност сред гражданите на 24 държави, в които е проведено проучването. Пред нас са петнадесетте учредителки на ЕС плюс присъединилите се през 2004 г. към Евросъюза Полша, Унгария, Чехия, Словения и Словакия и неприсъединилите се все още България, Румъния, Хърватска и Турция. В листата на 24-те след нас остава само Румъния.
Финансовите активи на домакинствата в България в края на 2004 г. (с по-актуални официални сравнителни данни експертите на УниКредито не са разполагали) са били 30% от БВП, или по 755 евро на глава от населението. За Румъния тези показатели са 12% и 323 евро на глава от населението.
Най-богати в страните от Централна и Източна Европа са гражданите на Чехия чиито финансови активи (след приспадане на задълженията) са средно годишно 4 528 евро на човек. Това обаче е нищо в сравнение със средното равнище в петнайсетте развити индустриални държави от ЕС, където богатството е 31 500 евро годишно на глава от населението. Всъщност тези числа показват колко далеч са българите от стандарта на живот в другите страни от Обединена Европа, където очакват да се присламчат след по-малко от година.
Структурата на спестяванията у нас също е много по-различна от тази в ЕС. Общото е, че във всички страни от общността депозитите са предпочитана форма на спестяване. В петнайсетте стари членки на ЕС те формират 32.7% от финансовото богатство на домакинствата, а в присъединилите се през 2004 г. Чехия, Унгария, Полша, Словения и Словакия - между 42.4 и 51.4 процента. В сравнение с българите, гражданите от страните членки на Обединена Европа отдават много по-голямо предпочитание на вложенията в пенсионни и взаимни фондове, както и в застрахователни полици. Тези инструменти акумулират средно около 40% от спестяванията на населението в ЕС. Докато за България те са едва 7.4 процента. (И е логично на фона на ниските заплати в повечето отрасли, неконкурентната икономика и бума на пазара на недвижимите имоти.)
Експертите на УниКредито смятат, че през следващите няколко години все повече граждани у нас, макар и бавно, също ще се ориентират към по-рисковите, но и по-доходни инвестиции. Прогнозите им са, че през 2008 г. общият размер на финансовото богатство на домакинствата в България ще е 29.98 млрд. лв., като 20%, или 6.23 млрд. лв., ще са кеш, а 18% от тях, или общо 5.4 млрд. лв., ще са вложени в пенсионни и взаимни фондове, както и в акции и застрахователни полици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във