Банкеръ Daily

Финансов дневник

Българинът смело тегли заеми

За втори пореден месец статистиката на БНБ показва, че внасянето на пари в банковата ни система и тегленето на заеми нараства, след като няколко поредни месеца имаше забавяне на ръста на депозитите и на кредитите.  

Според изнесените данни към края на септември вземанията по кредитите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.994 млрд. лв. или (2.7% от БВП) при 2.776 млрд. лв. (2.3% от БВП) за същия период на 2019-та. Така те се увеличават със 7.9% (218.2 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на миналата година.

В матуритетната структура преобладават заемите над 5 години, които са 1.376 млрд. лв. и нарастват в сравнение със септември 2019 г. с 10.8% (134.2 млн. лв.). Очевидно относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията нараства от 44.7%  до 46 на сто.

БНБ отчита ускоряване и на ръста на кредите на домакинствата и на нетърговски организации, обслужващи домакинствата. Нарастването на годишна база при тях е с 3.8% (83.4 млн. лв.) до 2.290 млрд. лева.

В края на отчетния месец  размерът на жилищните кредити е 33.9 млн. лв. - увеличение с 10.6% или с 3.3 млн. лв. спрямо края на септември 2019-та и с 3.8% (1.2 млн. лева) в сравнение с тази година.

Потребителските заеми пък възлизат в края на третото тримесечие на 2.168 млрд. лева. Което е ръст от 4.7% (97.3 млн. лв.) на годишна база. Докато при другите кредити увеличението е със 7,9% и те достигат 786,6 млн. лева.

Оказва се, че в края на септември пасивите на дружествата за кредитиране са 3.691 млрд. лв., като те се увеличават с 12.8% (419.3 млн. лв.) спрямо септември 2019 г. и с 2.2% (79.5 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2020 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във