Банкеръ Daily

Финансов дневник

България започна емитирането на нов външен дълг

България започна емитирането на нов външен дълг, предлагайки на международните инвеститори 7- и 12-годишни облигации, деноминирани в евро, съобщи Reuters.

Първоначално седемгодишни дългови книжа бяха оферирани пред инвеститорите с 205 базисни пункта над съответния осреднен лихвен евро суап, което предполага годишна лихва от около 2,32% (с оглед, че днешния 7-годишен осреднен евро суап се движи около 0,27%).

Новите 12-годишни еврооблигации започнаха да се предлагат на инвеститорите с премия от 245 базисни пункта над осреднения евро суап, което предполага годишна лихва от около 3,24% (с оглед, че днешният осреднен лихвен евро суап по 12-годишните книжа се движи около 0,79%).

Според последна информация, добрият инвеститорски интерес към новите български книжа е довел до намаляване на лихвената премия и към настоящия момент 7-годишните книжа се търгуват с между 195 и 200 базисни пункта над осреднения евро суап (при начална оферта в 205 пункта), което предполага годишна лихва между 2,22% и 2,7%.

В същото време лихвената премия по 12-годишните книжа се понижава до 240 базисни пункта над осреднения евро суап (при начална оферта от 245 пункта), което предполага годишна лихва по тези книжа от 3,19 процентни пункта.

Очаква се окончателните параметри по сделката с дълга да станат факт до края на днешния ден, посочват четирите банки, които осъществяват днешния аукцион (BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan и UniCredit).

Целта на днешната операция е да се пласира външен за дълг за около 2 млрд. евро - по един милиард за всяка една от двете емисии.

Емитирането на нов български дълг идва дни след старта на поредна мащабна лихвена и парична стимулираща програма на ЕЦБ, имаща за цел овладяване на дефлационните тенденции и в подкрепа за икономическия растеж в еврозоната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във