Банкеръ Daily

Финансов дневник

България във фокуса на инвеститорския интерес на Годишния форум на Euromoney

Снимка: ББР

"Стабилното ниво на фискалния резерв и основните цели на фискалната политика на страната ни да поддържа балансирана бюджетна позиция в средносрочен план позволяват провеждането на политика по управление на държавния дълг с приоритет устойчивостта на дълга". Това заяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова в индивидуално интервю в ключовия откриващ панел на годишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа, посветен на макроикономическите перспективи на региона и на отделните държави в него.

България, заедно с три други страни от региона, беше във фокуса на инвеститорския интерес по време на събитието, в което бяха регистрирани над 1200 участници от 50 страни. Пред аудиторията във Виена, Австрия, тя посочи, че българската емисионна политика през 2020 г. ще бъде фокусирана върху плавно увеличаване на относителния дял на вътрешния дълг и намаляване на дела на външното финансиране, като очакванията са съотношението на държавния дълг към БВП да продължи да намалява.

Заместник-министър Петрова допълни, че емисиите на международните капиталови пазари ще продължат да бъдат обект на анализ и база за сравнение от както по отношение на ценовите равнища, така и в качеството им на източник на алтернативно на вътрешния пазар или допълващо финансиране.

В рамките на форума Маринела Петрова участва и в кръгла маса на терма: Invest in Bulgaria – Expand in Europe, организирана от Българската банка за развитие. По време на дискусиите бяха засегнати темите за финансиране и споделяне на ускорения растеж на българската икономика, адресиране на предизвикателствата за по-бърз растеж и интеграция в региона, приоритетите за развитие на устойчиви финанси и подготовката на България за присъединяване към Валутно-курсовия обменен механизъм 2 (ERM 2).

Във връзка с националната цел на страната ни за пълноправна европейска интеграция, заместник-министърът на финансите представи напредъка по мерките от Плана за действие, който България изпълнява в отговор на намеренията си за присъединяване към ERM 2 и Банковия съюз. „На този етап сме изпълнили всички поети ангажименти и очакванията ни са до края на първата половина на годината да получим решение“, отбеляза тя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във