Банкеръ Daily

Финансов дневник

България в еврозоната най-рано през 2022 година

Ако всичко е наред с прегледа на активите в банковата система на България, страната може да се присъедини към ERM II ("чакалнята на еврозоната") в средата на тази година. Три години по-късно България може да въведе еврото. Това каза заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Първите две години в ERM II са за покриване на Маахстрихтските критерии, а следващата година за оценка на постигнатите резултати и подготвителни дейности.

"Латвия е много добър пример за България по пътя й към еврото, защото между двете държави има много общи неща", заяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова по време на конференция на високо равнище, посветена на първите пет години на Латвия в еврозоната, която се провежда на 7 и 8 януари в Рига. 

По думите й една от разликите между България и Латвия е, че страната ни не е станала член на Валутния механизъм 2 едновременно с присъединяването си към ЕС и това ни е поставило стъпка и половина назад в сравнение със страните от предишното разширяване на ЕС. 

Маринела Петрова припомни, че голямата финансова криза преди 10 години остави много научени уроци и държавите в еврозоната, заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка, се опитват да се развиват устойчиво след края й.

"Затова всяка държава, която желае да се присъедини към този клуб, включително и България, трябва да съблюдава новата реалност и да дефинира нови решения", посочи тя.

Сред предизвикателствата пред страната ни заместник-министърът на финансите очерта преодоляване на негативното възприемане и предразсъдъците за България. Тя обърна внимание, че през последните над 20 години България е в условия на Валутен борд, фискалната ни позиция е стабилна, бюджетното салдо през повечето години е положително и по време на кризата не сме разчитали на финансова помощ.

"По време на Българското председателство на Съвета на ЕС правителството взе решение да ускори процеса ни на присъединяване към Икономическия и паричен съюз, защото имаме нужда да доведем нашата европейска интеграция до нейния естествен край", отбеляза тя. Заместник-финансовият министър напомни, че като ротационен председател на Съвета на ЕС България е успяла да постигне компромисно решение за едно от ключовите досиета, свързано с пакета от мерки за намаляване на риска в Банковия съюз.

За справяне с недоверието и негативното възприемане българското правителството избра нов подход, с който да се засили процесът по присъединяване към еврозоната.

"Първата стъпка беше напасване към новата форма на паричния съюз, част от която са Банковият съюз, мерките срещу изпирането на пари и несъстоятелността. Посветихме усилията си в тази насока, очертахме пътна карта, приехме законодателни текстове, необходими за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ и нашата увереност е, че към края на юни 2019 г. ще постигнем успех и ще преминем  към следващия етап", допълни тя.

По време на дискусията в рамките на панела Маринела Петрова изрази надежда, че България ще успее да изпълни всички изисквания за присъединяване към еврото в рамките на минималния срок от две години престой във Валутния механизъм 2.

"Все пак, има известна вероятност този период да е по-дълъг. Ще направим всичко възможно, за да направим престоя ни в ERMII колкото се може по-кратък", уточни Петрова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във