Банкеръ Daily

Финансов дневник

България ще внесе 100 000 лева по фонд "Зелен климат"

Министерският съвет одобри проект на Тристранно споразумение за Зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд за климата и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на Зеления фонд.

С приетото Решение се възлага на министъра на външните работи да проведе преговорите и да подпише Тристранното споразумение.

В изпълнение на Тристранното споразумение България ще предостави вноска в размер на 100 000 лева на фонд „Зелен климат” от предвидените бюджетни средствата за официална помощ за развитие, в изпълнение на прието от Министерския съвет решение от 10 декември 2020 година.

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своя принос България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към повишаване на способностите за адаптация към и смекчаване на неблагоприятните последици от изменението на климата, посочват от ведомството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във