Банкеръ Daily

По време на председателството ни на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

България ще работи по пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. се очаква да се проведат преговори по около 17-те досиета в областта на финансовите услуги. Това каза заместник-министърът на финансите Маринела Петрова по време на дискусия с представители на институции, работодателски, браншови и неправителствени организации в областта на финансовите услуги и пазари, на която от ресорното ведомство представиха приоритетите си в проекта на Програмата на Българското председателство.

"България ще бъде в ролята на безпристрастен брокер, за да може да придвижим максимално напред интересите на ЕС и да постигнем съгласие там, където е възможно, с всички участващи партньори", заяви заместник-министърът на финансите.

В банковата сфера приоритет е усилената работа по пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор, както и продължаване на преговорите по законодателното предложение за Единната схема за гарантиране на депозитите. Очаква се по време на нашето председателство да стартира и досие, относно необслужваните кредити, което ще въведе регулация, свързана както с банковия, така и с небанковия сектор. В небанковия сектор ще се работи основно по мерките за изграждане на Съюза на капиталовите пазари, сред които се открояват законодателно предложение относно пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници в посока тяхното намаляване, регулацията на централните контрагенти, включително тези от трети страни, темата за покритите облигации и ревизия на регламентите за европейските надзорни органи.

„Времето на Българското председателство е етап, в който ЕК в настоящия си състав се очаква интензивно да публикува проекти на законодателни предложения и това още повече увеличава отговорността и обема на работата ни“, заяви Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в МФ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във