Банкеръ Daily

Финансов дневник

България ще получи 511 млн. евро заем от Европейската комисия

Европейската комисия представи пред Съвета на ЕС предложение да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 млрд. евро на 15 държави - членки в рамките на инструмента SURE.

Подкрепата за нашата страна ще бъде под формата на заем в размер на 511 млн. евро, съобщи Министерството на финансите. България я е поискала, за да финансира две от мерките, предприети срещу кризата. Конкретно става дума за т.нар. схема 60:40 и за  обновения й дизайн, който действа от няколко месеца. 

Парите по този инструмент ще е се набират от финансовите пазари и ще се предоставят срещу гаранции за риска, поет от ЕС. Финансовото министерство пояснява, че лихвата по заема на всяка държава-членка ще зависи от цената на финансирането за Евросъюза, която се очаква да бъде ниска при отличния кредитен рейтинг на общността. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава - членка ще е пропорционален на относителния дял на брутния ѝ национален доход (БНД) в този на ЕС и съответно максималният размер на ангажимента  на  България ще е  приблизително 107,5 млн. евро.

Условията по заема и предоставянето на съответните гаранции са записани в споразумение между България и Европейската комисия, което подлежи на ратификация от българския парламент. Документът вече е внесен в Народното събрание и се очаква дискусиите по него да започнат след  възстановяването на работата на депутатите на 2 септември.

Страната ни ще издаде гаранции и по още един европейски инструмент, като се включи в Паневропейския гаранционен фонд. Държавните гаранции са в размер на 51.5 млн. евро. Сумата е изчислена на базата на дела на България в капитала на Европейската инвестиционна банка, който е 0.21 процента. Участието ни в европейския фонд има за цел да гарантира операциите на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпорации.

В рамките на този инструмент ще се работи по две схеми: предоставяне на директно финансиране или на гаранции за високорискови операции. Получатели на средствата ще са малки и средни предприятия, които са жизнеспособни в дългосрочен план, но изпитват временни затруднения заради пандемията от COVID-19. По тази схема България ще работи с Европейската инвестиционна банка чрез Министерството на икономиката, Министерството на финансите и Българската банка за развитие. Интересът на правителството е да компенсира сумата на предоставените гаранции с проекти, чрез които да бъдат финансирани български предприятия и средствата в крайна сметка да се върнат в нашата икономика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във