Банкеръ Daily

Финансов дневник

България с витиевати позиции по финансовите въпроси в ЕС

България не е изразила категорични позиции по основните финансови и икономически теми, обсъдени на европейско равнище през септември. 

На 10 и 11 септември в Бърдо, Словения, се проведе неформално заседание на Съвета ЕКОФИН. По време на заседанието министрите и управителите на централните банки на държавите – членки на ЕС обсъдиха влиянието на климатичните рискове върху регулирането на финансовия сектор и вариантите за насочване на Специални права на тираж на МВФ към уязвими страни. Участниците в заседанието насочиха своето внимание към устойчивото възстановяване и сценариите за фискално приспособяване и данъчното облагане през новото столетие.

Относно финансовите и икономическите рискове вследствие на изменението на климата страната ни е изразила следната позиция: "България счита, че за да се разработят правилните икономически и финансови механизми, които да стимулират бизнеса да намали климатичния риск, на който е изложен, както и въглеродния си отпечатък, първо трябва да се установят общи и точни дефиниции и стандарти за екологичните рискове на глобално ниво, както и достъпни и удобни за ползване инструменти за измерване на рисковете и въглеродния отпечатък. Водещ принцип при дефинирането на регулаторната рамка в тази насока следва да бъде осигуряването на баланс между редуцирането на климатичния риск и запазване конкурентоспособността на икономиките в ЕС. Конкурентоспособността на ЕС следва да е ключов фактор с водещо значение при дебата по темата". 

Финансовите министри и централните банкери от ЕС са обсъдили и предложението на директора на Международния валутен фонд акционерите със стабилни икономически показатели да насочат част от разпределените им Специални права на тираж към държавите с най-големи затруднения.

България е изказала мнение, че принципно приветства новото общо разпределение на Специални права на тираж и ще продължи да следи отблизо и да участва в процеса по намирането на работещо решение за подпомагането на уязвимите страни в преодоляването на рисковете от негативни дългосрочни последици.

Относно отмяната на дерогацията по изискванията на дълг и дефицит, заложени в Пакта за стабилност и растеж, страната ни казва, че при затихване на пандемията фискалните разходи следва логично да се насочат от покриване на директните нужди, породени от кризата, към инвестиции подпомагащи икономическия растеж, съгласно идентифицираните национални приоритетни области, гарантиращи устойчиво развитие. "Следва да се отбележи, че евентуална промяна на правилата в ПСР изисква сериозен дебат на базата на оценка и анализ, и в този смисъл не следва да се прибързва с „междинни“ решения", съобщава Министерството на финансите. 

ЕКОФИН е обсъдил и данъчното облагане през 21 век. Модернизирането на глобалната корпоративна данъчна система и предизвикателствата на дигиталната ера са от решаващо значение за развитието на икономиката на ЕС. Ревизираните глобални правила за корпоративен данък биха имали значително въздействие върху конкурентоспособността и единството на вътрешния пазар на ЕС. Необходимо е да се изгради система, която да бъде устойчива в бъдеще и да 3 гарантира, че мултинационалните корпорации ще подлежат на справедливо данъчно облагане. Министрите проведоха обмен на мнения по ключовите политически аспекти в тази област и по елементите от споразумението от 1 юли 2021 г. за справяне с данъчните предизвикателства от дигитализацията на икономиката, които трябва да бъдат финализирани до октомври тази година от Инклузивната рамка на ОИСР, за да може споразумението да придобие завършен вид.

България счита, че новият международен модел за данъчно облагане на многонационалните компании представлява огромно предизвикателство не само за Европейския съюз, но и за целия свят. Ефектите от този модел за ЕС ще са свързани с глобалното му действие, което до голяма степен ще се повлияе и от реакциите на многонационалните компании

Facebook logo
Бъдете с нас и във