Банкеръ Daily

Финансов дневник

България променя статута си в два комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Със свое решение правителството одобри намерението на страната ни за придобиване на статут „участник“ в Комитета по финансови пазари и на статут „гост“ в Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като министърът на финансите Владислав Горанов е упълномощен да изпрати заявление до генералния секретар на Организацията за промяна в статутите.

През септември 2019 г. в Париж беше официално представен пред Съвета на Организацията План за действие на България с ОИСР за периода 2019-2020 година. Във връзка с дейностите по присъединяване и по Плана за действие, България осъществява засилено сътрудничество с ОИСР в различни направления, като в много от тях Министерството на финансите има водеща роля. Промяната в статутите е залегнала и като мярка в Плана за действие.

С промяната в статутите към двата комитета ще се предостави възможност за обмяна на опит и добри практики с останалите страни при прилагането на инструментите на ОИСР в областта на финансовите пазари, в т.ч. на застрахователните и частните пенсионни пазари. Това ще допринесе и за по-активното участие на страната ни в работните формати към ОИСР, което е приоритетно и с оглед на кандидатурата на България за пълноправно членство в Организацията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във