Банкеръ Daily

Финансов дневник

България отчита 945.6 млн. евро излишък по платежния баланс през юни

Текущата и капиталова сметка на България през юни е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при дефицит от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2219.5 млн. евро (3.8% от БВП) при излишък от 461 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юни 2018 г. Това показват данните на Българската народна банка.

За юни 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 880.3 млн. евро при излишък от 341.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1758.6 млн. евро (3% от БВП) при излишък от 266.3 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – юни 2018 г.

Търговското салдо за юни 2019 г. е положително в размер на 29.6 млн. евро при дефицит от 202.2 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 539.5 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 1333.8 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2018 г.

Износът на стоки е 2333.3 млн. евро за юни 2019 г., като се понижава с 59.8 млн. евро (2.5%) в сравнение с този за юни 2018 г. (2393.1 млн. евро). За януари – юни 2019 г. износът е 13 879.1 млн. евро (23.5% от БВП), като нараства с 944.9 млн. евро (7.3%) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (12 934.2 млн. евро, 23.4% от БВП). Износът за януари – юни 2018 г. нараства на годишна база с 0.3%.

Вносът на стоки за юни 2019 г. е 2303.7 млн. евро, като намалява с 291.6 млн. евро (11.2%) спрямо юни 2018 г. (2595.3 млн. евро). За януари – юни 2019 г. вносът е 14 418.6 млн. евро (24.4% от БВП), като се увеличава със 150.6 млн. евро (1.1%) спрямо същия период на 2018 г. (14 268 млн. евро, 25.9% от БВП). Вносът за януари – юни 2018 г. нараства на годишна база със 7.1%.

Салдото по услугите е положително в размер на 499.7 млн. евро при положително салдо от 486.4 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е положително в размер на 1226.4 млн. евро (2.1% от БВП) при положително салдо от 1050.2 млн. евро (1.9% от БВП) за януари – юни 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 65.3 млн. евро при положителна стойност от 92.2 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 460.9 млн. евро (0.8% от БВП), при положителна стойност от 194.6 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – юни 2018 г.

Финансовата сметка за юни 2019 г. е положителна в размер на 283.6 млн. евро при положителна стойност от 312.7 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. финансовата сметка е положителна – 746.4 млн. евро (1.3% от БВП), при положителна стойност от 1294.9 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2018 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 335.3 млн. евро при положително салдо от 20.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 286.8 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 25.6 млн. евро (0.05% от БВП) за същия период на 2018 г.

Резервните активи на БНБ се повишават с 238.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение със 732.9 млн. евро за юни 2018 г. За януари – юни 2019 г. те намаляват със 100.3 млн. евро (0.2% от БВП) при намаление със 143.6 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във