Банкеръ Daily

Финансов дневник

България изтегли още 500 милиона вътрешен дълг

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.05.2029 година, съобщават от ведомството.

На проведения аукцион в понеделник са били пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.49 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 808.75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 64.6%, следвани от пенсионните фондове с 23.7%, застрахователните дружества – 7.3%, договорни и гаранционни фондове – 4.3% и инвестиционни посредници – 0.1%, уточняват от финансовото министерство.

Досега новопоетият от началото на годината държавен дълг е достигнал 3.3 млрд. лева. Лимитът за теглене на нов дълг е 4.5 млрд. лв. и по всичко изглежда, че държавата ще се възползва и от оставащото й дългово пространство от 1.2 милиарда. 

Неотдавна служебният финансов министър Валери Белчев обясни, че държавата тегли нов дълг по решение на 44-ото Народно събрание, което е определило прага от четири и половина милиарда лева.

"Решението е взето през ноември 2020 г., когато е гласуван бюджетът. Една част от тези пари отиват за погасяване на стари заеми, вземани от предишни правителства. Друга част ще отиде за планирани разходи, а трета – за кризата", обясни министърът на финансите в служебния кабинет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във