Банкеръ Daily

Финансов дневник

България и Норвегия ще си сътрудничат в борбата с финансовите измами

Министърът на финансите Владислав Горанов, в качеството си на председател на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), и министърът на финансите на Кралство Норвегия Сив Йенсен подписаха Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност.

Норвегия е член на Европейското икономическо пространство със система на ДДС, подобна на прилаганата в ЕС. Двустранното споразумение ще осигури стабилна нормативна уредба за устойчиво сътрудничество между страната и държавите членки на Съюза. Основната цел на споразумението е да създаде рамка за административно сътрудничество, която ще позволи на компетентните власти да си оказват съдействие при прилагането на законодателството в областта на ДДС. В споразумението се уговаря обменът на информация относно ДДС да става при поискване, спонтанно и автоматично, както и участието на Норвегия в мрежата Eurofisc без директен достъп до базите данни на отделните държави членки на ЕС. Чрез Споразумението се осигурява възможност за взаимопомощ при събиране на вземанията, нотифициране на документи и налагане на обезпечителни мерки, като в общия случай абсолютната давност на вземанията е 10 години. Предвижда се споразумението да действа за неопределено време и да бъде допълнено от техническо споразумение. За целите на прилагането му се планира още създаването на Съвместен комитет, който да заседава поне веднъж на 2 години.

Преди подписването на документа двамата министри обсъдиха приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз по въпроси от компетентността на ЕКОФИН, развитието на европейската икономика и на единния вътрешен пазар, както и въпроси в областта на финансовите услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във