Банкеръ Daily

Финансов дневник

България и Малта сключват споразумение за избягване на двойното данъчно облагане

Правителството одобри на днешното си заседание българския проект на нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите между България и  Малта, като основа за водене на преговори, и упълномощи министъра на финансите Владислав Горанов да я подпише, при условие за последваща ратификация.

Действащата в момента Спогодба между двете държави е от 1986 г., тя е подписана в условията на коренно различни икономически отношения. Периодът след подписването и влизането й в сила се характеризира със съществени промени в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развити с оглед противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Насоките в тази област са представени в Проекта Base Erosion and Profit Shifting  на ОИСР. Той предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите, чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. Едновременно с това част от мерките по Проекта BEPS създават предпоставки за по-ефективно разрешаване на споровете между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

Новата спогодба ще създаде облекчени възможности от данъчна гледна точка за местните лица на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различните сфери и отрасли на икономиката. Това от своя страна ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във