Банкеръ Daily

Финансов дневник

България е в топ 3 на държавите от ЕС с най-ниска данъчна тежест

България е на трето място в Европейския съюз през 2019 г. по ниско ниво на данъците, като общите приходи от данъци и осигуровки възлизат на 30,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, сочат данни на Евростат.

Преди нас в класацията са само Ирландия, където данъците и осигуровките представляват 22,7% от БВП и Румъния, където показателят е 26,8% от БВП.

Общото съотношение на данъците към брутния вътрешен продукт, което е израз на сбора данъци и задължителни социални вноски като процент от БВП, в страните-членки на ЕС възлиза на 41,1% през 2019 г. Това представлява почти незабележимо намаление спрямо регистрирания дял от 41,2% през 2018 г. Общото съотношение в еврозоната остава без промяна - 41,6%.

Последна в класацията е Франция, където събраните данъци възлизат на 47,4% от БВП, преди нея са Дания (46,9%) и Белгия (45,9%). В най-голямата европейска икономика Германия това съотношение е 41,7%, а в напусналата ЕС Великобритания – 35,3%.  

При данъците върху приходите и богатството най-висок е делът им в Дания с 30,7% от БВП, следвана от Швеция с 18% и Люксембург с 16,5%. Най-нисък е делът им в Румъния (4,8%), България (5,5%), Хърватия и Унгария (6,6%).

През 2019 година социалните вноски са основна част от данъчните приходи в ЕС и са в размер на 14,2% от БВП, показват още данните на Евростат. На следващо място са данъците върху производството и вноса (13,7% от БВП) и данъците върху доходите и богатство (13% от БВП).

Най-голям е размерът на социалните вноски като процент от БВП в Германия (17,3%), Франция (16,8%) и Словения (16%). В другия полюс са Дания (0,8% от БВП), Швеция (3,4%) и Ирландия (4,5%).

Данъчните приходи от производство и внос, в които влизат и приходите от ДДС, са най-високи в Швеция (22% от БВП), Хърватия (20,3%) и Унгария (18,1%). Най-нисък е този показател в Ирландия (7,8% от БВП), Румъния (10,7%) и Германия (10,9%).

За първи път подобно изследване е било извършено през 1995 г., като тогава съотношението данъци и осигуровки към БВП на България е било 21,4%, сочат пресмятанията на Евростат. След това се колебае между 29% и 30%, като сегашната му стойност е най-високата, регистрирана от всички извършени анализи и е с 0,5 процентни пункта по-висока в сравнение с регистрираното за 2018 г. 

Най-голяма тежест у нас имат данъците върху продукцията и вноса (например ДДС и акцизите), които представляват 15,6% от БВП. От тях 9,2% от БВП са приходите от ДДС. След това се нареждат социалните осигуровки, които представляват 9% от БВП и накрая са данъците върху дохода, печалбата и собствеността (5,5% от БВП) – като физическите лица отговарят за 3,3%, а компаниите – за 2% от БВП.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във