Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ Е ПЛАТИЛА 4 МЛРД. ЕВРО НА ВЪНШНИ КРЕДИТОРИ

Завидна платежоспособност демонстрират българската държава и частният сектор. От началото на 2005 г. до края на август по външните задължения на правителството и частните компании са погасени 3.97 млрд. евро, сочи статистиката на БНБ. От тях 1.82 млрд. евро са преведени от държавата, а останалите 2.15 млрд. евро са излезли от джобовете на търговските банки и частните фирми.
Независимо от тези огромни разходи (за обслужване на брутния външен дълг на България) валутният резерв на страната в края на август 2005 г. е завидно голям - 7.3 млрд. евро. При това, в сравнение с края на август 2004 г., той се е увеличил с около 1.4 млрд. евро.
В края на август 2005-а валутният резерв на страната надхвърля държавния външен дълг, който е 4.65 млрд. евро - с 1.2 млрд. евро по-малко, отколкото през август 2004 г., показват данните на БНБ. Парите във фискалния резерв на правителството са 2.35 млрд. евро - достатъчни за незабавно плащане на половината от външния държавен дълг. При това ниво на фискалния резерв държавата си е осигурила валутата, необходима й за обслужване на външния дълг - между 500 и 600 млн. евро годишно до края на 2009 година. А в случай че валутните резерви продължат да нарастват с по 1 млрд. евро годишно, стабилността на Валутния борд ще е напълно гарантирана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във