Банкеръ Daily

Евростат:

България е на челни позиции в ЕС по най-нисък дълг и дефицит

България е на трето място по най-ниско съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт и втора по най-ниско равнище на бюджетен дефицит, отнесено към БВП. Това показват данни на Евростат за 2020 г., които бяха публикувани на 22 април. Европейската статистика показва, че към края на 2020 г. съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт в България е 25 процента. Дефицитът е 3.4% от БВП.

През 2020 г. държавният дефицит както в еврозоната, така и в ЕС се увеличи значително в сравнение с 2019 г.. Същото се отнася и за държавния дълг. Това се дължи на мерките, предприети в отговор на пандемията COVID-19. В еврозоната съотношението на дефицит към БВП нарасна от 0,6% през 2019 г. до 7,2% през 2020 г., а в ЕС на 6,9%. В еврозоната съотношението на държавния дълг към БВП се е увеличило от 83,9% в края на 2019 г. до 98,0% в края на 2020 г., а в ЕС от 77,5% на 90,7%, посочва Евростат.

През 2020 г. всички държави-членки отчетоха дефицит. Най-високи дефицити са регистрирани в Испания (-11,0%), Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%), Белгия (-9,4%), Франция и Румъния (и двете с -9,2%), Австрия (-8,9%), Словения (-8,4%), Унгария (-8,1%), Хърватия и Литва (и двете -7,4%) и Полша (-7,0%). Всички държави-членки, с изключение на Дания (-1,1%), имаха дефицит над 3% от БВП.

В края на 2020 г. най-ниските съотношения на държавния дълг към БВП са регистрирани в Естония (18,2%), Люксембург (24,9%), България (25,0%), Чехия (38,1%) и Швеция (39,9%). Четиринадесет държави-членки имат съотношение на държавния дълг по-високо от 60% от БВП, като най-високо е регистрирано в Гърция (205,6%), Италия (155,8%), Португалия (133,6%), Испания (120,0%), Кипър (118,2%), Франция (115,7%) и Белгия (114,1%).

Както "Банкеръ" вече писа, през март България подкрепи идеите на Брюксел да удължи на действието на клаузата за изключение от правилата на Пакта за стабилност и растеж и през 2022 г. Клаузата позволява отклонение от фискалните изисквания на Пакта за стабилност и растеж - ограничаване на дефицита в държавния бюджет на страните до 3% от БВП и на публичния дълг до 60% от БВП.

Реално повечето ни европейски партньори не спазват тези правила и въпреки това досега нито едно правителство не е било санкционирано. При България ситуацията е малко по-различна. Страната ни е длъжна да се съобразява, тъй отиващото си правителство даде заявка, че иска България да се присъедини към еврозоната. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във