Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЪЛГАРИЯ ДА КАЖЕ СБОГОМ НА МВФ

ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ)


Със своята разумна и ориентирана към реформи икономическа политика и следвайки стриктно критериите от Маастрихт, България би могла да подкрепи стабилността на своята валута, за да обслужва без проблеми чуждестранния и вътрешния си дълг и да постигне самостоятелно значителен икономически растеж, заяви българското правителство след дългите си преговори с Юха Каконен - ръководител на мисията на МВФ в края на септември.


Дискусиите приключиха точно когато международната финансова институция оповести реформи в кредитната си политика по отношение на страните, които могат да получат достъп до други международни източници на финансиране. Същевременно Фондът прикани Европейския съюз да изготви точен график за членство на кандидатките от Източна Европа. Българският кабинет реагира светкавично и заяви готовността си да координира в по-голяма степен икономическата си политика с Европейската комисия, за да си осигури бъдеща подкрепа на ЕС.


Това, по всяка вероятност, ще изправи правителството на страната пред големи трудности през 2001 г., защото дефицитът по платежния баланс дори и според най-оптимистичните прогнози ще надхвърли 200 млн. щ. долара. Изход може да се търси в две посоки: привеждане на българското законодателство в съответствие с правната уредба на ЕС и излизане на България на международните капиталови пазари.


Така могат да се резюмират констатациите в октомврийския преглед на икономиката на България, подготвен от Демирбанк (България). В него се цитират официално оповестени данни и икономически показатели, както и коментари за капиталовите пазари и приватизационната програма на правителството.


Една от големите тревоги на страната е инфлационната обстановка, твърдят експертите на Демирбанк. Индексът на потребителските цени за първите осем месеца на годината се е увеличил с 6.3%, надхвърляйки 6-процентните разчети на кабинета за този период. Рекордните цени на горивата и по-високият обменен курс на щатския долар са основните фактори за скока на инфлацията. Значителен ръст през август са отбелязали и цените на хранителните продукти. Профсъюзни икономически експерти прогнозират, че цените на храните ще продължат да растат. Профсъюз Промяна например твърди, че през първата половина на 2000 г. индексът на потребителските цени се е увеличил с 9.6% и че страната е изправена пред стагфлация. Очакванията на този синдикат са за 10% инфлация, 1% икономически ръст и 1.2 млрд. щ. долара възникна търговски дефицит през 2000 година.


Според прогнозите на МВФ реалният БВП на България през 2000 г. ще се увеличи с 4.5%, а през 2001 г. - с 5%; индексът на потребителските цени ще нарасне съответно със 7.9 и с 4.5%, дефицитът по текущата сметка на страната през 2000 г. ще бъде 4.6% от БВП, а през 2001 г. - 3.9 процента. БВП на глава от населението през 2000 г. ще достигне 1614 щ. долара (срещу 1495 щ. долара през 1999 г.) и 1865 щ. долара през 2001 година.


Същевременно НСИ обяви, че средната работна заплата през юли леко е намаляла в сравнение с юни. А с МВФ бе договорено 10-процентно увеличение на заплатите, въпреки че профсъюзите поискаха 20% по-високо заплащане за работещите в държавния сектор. Безработните в края на август пък са били 689 806 души (с 10 893 по-малко от юли) - 18.04% от трудоспособното население на страната.


До края на годината директните чуждестранни инвестиции се очаква да достигнат 1 млрд. щ. долара, които ще дойдат от продажбата на БУЛБАНК, ОББ, Нова телевизия и други компании.


Правителството и МВФ се договориха за намаление на ДОД, на корпоративния данък и на вноските за обществено осигуряване от началото на 2001 година. Но бюджетът за следващата година не беше ревизиран, въпреки че дефицитът по текущата сметка и индексът на потребителските цени по всяка вероятност ще надхвърлят заложените бюджетни прогнози. Не е ясно и дали правителството на България ще подпише ново тригодишно споразумение за кредитиране с Фонда, след като през юли 2001 г. изтича съществуващото. Надеждите на кабинета за стабилен бюджет са свързани с по-добра събираемост на данъците и с високи приходи от туризма. Но подготвяното облагане на туристическите услуги с 20% ДДС от следващата година може да пресуши ентусиазма на чужденците да летуват в България. А експертите от Българската асоциация на туристическите агенции очакват, че в резултат на тази мярка броят на туристите ще намалее с 40-60% през следващата година. (Б.р. - След провеждане на консултации управляващото мнозинство внесе предложение до влизането на България в ЕС българските туроператори да не внасят ДДС. Изменението обаче още не е гласувано от парламента.)


Междувременно през септември седмичният индекс на Българска фондова борса - София намаля с 16%, след като през август регистрира ръст от 4.91 процента. От началото на годината индексът се е обезценил с повече от 46%, а средният дневен оборот през септември е намалял на 115 396 щ. долара от 145 900 щ. долара. Кабинетът се съгласи да премахне облагането на доходите от корпоративни облигации, за да създаде баланс в търговията на тези инструменти, общинските облигации и ДЦК. По оценка на заместник финансовия министър Николай Георгиев, тиражирана в местните медии, капиталовият пазар е съвсем незначителна част от икономиката на страната. Инвеститорите обаче не трябва да се надяват на нови законодателни промени, целящи да го подкрепят. Накратко - по-лошо не би и могло да бъде.


По бюлетин на Демирбанк (България) за октомври 2000 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във