Банкеръ Weekly

Финансов дневник

България бележи експортен възход

Кое място заема страната ни в световния износ през 2019 година?

България се изкачва с четири позиции нагоре и заема 60-то място сред износителите  в света. Това показва  анализът за случилото се през изминалата година, изготвен от Центъра "Международно икономическо сътрудничество и насърчаване на износа" при Българската  стопанска камара (БСК).

Изчисленията показват, че българският износ отбелязва нов рекорд през 2019 г. като  достига стойност  от  33.9 млрд. щ. долара.  Ръстът на износа ни за 2019 г. спрямо 2018 г. е 0.6 на сто.

Този резултат поставя страната ни в общото подреждане непосредствено след Ангола и преди Алжир. А в класацията за Европейския съюз сме на 20 място, като изпреварваме Литва, Хърватия, Люксембург, Естония, Латвия, Малта и Кипър. По-малки по население европейски държави, които са подредени преди нас, са: Словения - с 46 млрд. щ.д., Финландия - със 73 млрд. щ.д., Словакия - с 91 млрд. щ.д., Дания - 110 млрд. щ.д. и Ирландия - със 170 млрд. щ. долара.

"За последната година световният внос е намалял с 4%, а кумулативният ръст за последните пет години е 14 на сто. Това означава, че България продължава да печели позиции на световните пазари", отбелязват експертите от БСК. 

Групите стоки  ,чийто износ е  най-голям  са електротехника и електроника, енергоносители (горива и електроенергия), машини и апарати, мед и изделия от мед. Тези 4 групи стоки формират 36% от износа ни. От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната. Това е така, защото националната ни статистика третира тази информация като конфиденциална.

"По експертна, неокончателна оценка, България е изнесла стоки за отбраната поне за 560 млн. щ. долара. Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, също не предоставят данни за търговията си с нея", разясняват от Камарата. Припомняме, че за 2018 г. износът на специална продукция се оценява на 780 мил. щ.д., а за 2017 - на 1.2 млрд. щ. долара.

Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход - с 12% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4 на сто. Износът на български машини и апарати също се представя много добре и бележи средногодишен ръст от 10%, докато световният внос расте с 5 на сто.

"Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици", заключават  анализаторите.

Традиционно, износът на енергоносители и на продукти от мед заемат водещи позиции - за 2019 г. ( второ и четвърто място). За периода износът на мед и медни продукти бележи сериозен спад - с цели 20%.

Износът на зърно заема пета позиция в експортната листа на страната ни.

С износ за над 1 млрд. щ. д.  са още автомобилната  индустрия и велосипеди, фармация, пластмасови изделия. Следват руди и концентрати, от които 2/3 са концентрати на благородни метали, конфекция, плетени облекла, мебели и изделия за обзавеждане, желязо и стомана и изделия от желязо и стомана. По експертна оценка  суровините  и енергоносителите формират 31-32% от износа.

Успешните ни експортни позиции са няколко: България държи 22.2% от световния пазар на патешки черен дроб, въпреки значителния спад в износа. Временно консервираните череши имат 16% дял, месинг на плочи и ленти 15.9%, рапица 14.4%, концентрати на благородни метали 13.5%, спирачни маркучи 13.2%, прясно патешко месо 12.6%, семена от кориандър 12.2%, замразено патешко месо 11.9 на сто."Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост",отбелязват анализаторите  от БСК.

Кои са водещите ни  партньори?

През 2019 г. сме осъществили износ към  218 държави и територии. В редица страни имаме малък износ на нишови продукти.

Най-важният ни пазар е Германия - 14,8% от целия износ, при това - с положителен търговски баланс от почти половин милиард щ.долара. Следват Румъния 8.7%, Италия 7.4% (за първи път от години имаме отрицателен търговски баланс с Италия), Турция 7.2, Гърция 6.8, Франция, 3.8, Белгия 2.9, Китай 2.7, Испания 2.7, Холандия 2.5. Тези 10 партньора са пазар за 59.6% от износа. Оказва се, че най-голям положителен търговски баланс имаме с Гърция - 525 млн. щ.д., следвана от Германия, Тунис, Великобритания и САЩ. Най-голям отрицателен търговски баланс имаме с Русия - 3 146 млрд. щ.д. при общ търговски дефицит на България от 3 937 млрд. щ.долара. 

Измежду значимите партньори на страната ни над 10% ръст на износа за миналата година имаме с Испания, Чехия, Сърбия, Русия, Египет 50%, Украйна 74%, Словакия, Тунис 127 на сто. Спад с над 10% има в търговията с Италия, Белгия, Дания, Грузия.

Според анализаторите преструктурирането на българския износ продължава, но не става достатъчно бързо.
"Българските предприемачи намират своето място в глобалната верига на доставки, въпреки, че продължава да се наблюдава липса на добри управленски умения и пазарен усет. Износът расте дори за държави с активна експортна насърчителна политика, каквато липсва у нас - политика, обхващаща конкретна информация за пазари и търсене, съобразено с националния потенциал, проактивни инициативи на посолствата, колективни тренинги, индивидуални консултации и организиране на срещи с купувачи, финансиране на входящи мисии с купувачи, налагане на бранда България, и много други", твърдят от БСК. Експертите са на мнение, че поради слабата диверсификация на някои продукти, могат да се очакват сътресения, в резултат на кризата, породена от COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във