Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛБАНК ПЛАТИ 183 МЛН. ЛЕВА ДИВИДЕНТ

УниКредито Италиано и Алианц получиха първия финансов бонус от инвестицията си в БУЛБАНК. На 27 април 2001 г. общото събрание на акционерите на най-голямата българска кредитна институция реши да разпредели като дивидент 183 млн. лева. Това е почти цялата печалба на банката за миналата година, чийто размер е 186 млн. лева.
През ноември 2001 г. УниКредито придоби 93% от капитала на БУЛБАНК, а Алианц - 5%, като платиха за тях на Банковата консолидационна компания 360 млн. евро (над 704 млн. лева). Пет и половина месеца след тази сделка кредитната институция им се отплаща с дивидент, който покрива над 26% от направената инвестиция. Освен дела си от печалбата на БУЛБАНК италианският й собственик успя да получи и допълнителни приходи от продажбата на част от акциите си в българската банка.
През февруари УниКредито сключи споразумение с италианската държавна финансова корпорация Симест, която изкупи 2.5% от акциите на БУЛБАНК за 9.2 млн. евро.
Два месеца по-късно - в края на април, италианците прехвърлиха 5.3% от капитала на БУЛБАНК на Международната финансова корпорация, която ще плати за този пакет акции 17.5 млн. щ. долара. След тези две операции участието на УниКредито в капитала на БУЛБАНК намаля до 85.2%, но за сметка на това италианците усетиха сладостта от печелившата си инвестиция.
Общото събрание на БУЛБАНК прие баланса и отчета за приходите и разходите й за миналата година. Управителният съвет на кредитната институция отчете пред общото събрание, че за 2000 г. балансовото й число е нараснало с 15% до 2.5 млрд. лв., а общият размер на разрешените кредити се е увеличил с 28%, като в края на годината надхвърля 316 млн. лева. Възвръщаемостта на капитала на банката е 49 процента.
До края на 2003 г. мениджърите на БУЛБАНК трябва да постигнат 25% възвръщаемост на капитала, да утвърдят позициите на банката сред корпоративните клиенти и да увеличат дела й при обслужването на малките и средните предприятия, на гражданите и на домакинствата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във