Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БУЛБАНК ПЛАЩА 35.5% ДИВИДЕНТ

БУЛБАНК ще бъде една от малкото банки у нас, които през тази година ще зарадват акционерите си с дивидент. И причината за това се обяснява отново с ограниченията, които БНБ наложи върху ръста на заемите. Защото банките, желаещи да поддържат агресивна кредитна политика, са принудени да увеличат собствения си капитал. Най-лесният начин да сторят това е, като не разпределят дивидент от печалбата за 2004 г., а я заделят като резерви и по този начин увеличат собствения си капитал.Пред БУЛБАНК обаче подобен проблем не стои. Тя е кредитната институция с най-голям собствен капитал в България - 574.1 млн. лв. в края на 2004 г. и е една пета от общия размер на собствения капитал на всички банки у нас. В същото време БУЛБАНК не е сред агресивно кредитиращите институции. Общият размер на отпуснатите от нея заеми е 1.4 млрд. лв., или 39% от всичките й активи, които в края на 2004 г. са над 3.6 млрд. лева. А за целия банков сектор това съотношение е 55.4 процента. При тези съотношения е ясно, че БУЛБАНК има възможност да увеличава кредитирането, без да вдига собствения си капитал и без да се притеснява, че ще наруши ограниченията на БНБ. Затова съвсем логично на 27 април общото събрание на акционерите на банката взе решение да разпредели като дивидент 59.2 млн. лева. Тази сума е 69% от цялата печалба за 2004 г., чийто общ размер е 85.97 млн. лева. Около 25.8 млн. лв. ще бъдат заделени във фонд Резервен. А 1 млн. лв. - по решение на акционерите, ще бъдат използвани за създаването на специален фонд, от който отличилите се през годината служители ще получат безплатна застраховка Живот. Според главния изпълнителен директор на банката Левон Хампарцумян тази застраховка ще се предоставя като допълнителен бонус, който заедно с останалите поощрения БУЛБАНК дава на своите служители за добре свършена работа. Общото събрание на БУЛБАНК протече делово и без изненади. Акционерите приеха единодушно всички предложения на управителния съвет по точките от дневния ред. Въпроси, а камо ли дебати нямаше. Присъстващите на събранието дори не се поинтересуваха за причините, поради които мажоритарният акционер на БУЛБАНК - италианската банкова група УниКредито, която притежава 85.19% от акциите на българската кредитна институция, предлага на повечето миноритарни акционери да изкупи акциите им по цена от 2.38 евро (4.65 лв.) за 1 лв. номинал. А притежателите на малки пакети акции вече са получили подобно предложение. Освен това на 27 април - при регистрацията на участниците на общото събрание, служителите на банката учтиво се информираха дали акционерите са получили писмените оферти. Справедлива ли е цената, която им предлага УниКредито, могат да кажат само експертите. Обясненията на служителите бяха, че тя е малко по-висока от цената, която през 2000 г. италианците платиха на Банковата консолидационна компания за 97% от акциите на БУЛБАНК. Ще припомним, че тогава УниКредито преведе на БКК 360 млн. евро - по 2.16 евро на акция. Въпросът е дали тази цена устройва дребните акционери. Той обаче не бе повдигнат на общото събрание на банката на 27 април 2005 година. На него бе приет докладът на изпълнителните директори за дейността на кредитната институция през 2004 г., както и балансът и отчетът за приходите и разходите й. Членовете на надзорния и управителния съвет на банката бяха освободени от отговорност за дейността им през 2004 г., а на финала акционерите гласуваха балансът и отчетът на банката за 2005 г. да бъдат заверявани от досегашния одитор КПМГ България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във