Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брутният външен дълг расте за година с над 1.55 млрд. евро

Брутният външен дълг (държавно управление, централна банка, както и частен) на страната в края на юли възлиза на 42.07 млрд. евро, което е 53.2 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт. Изчисленията на Българската народна банка показват, че това е с над 1.55 млрд. евро повече в сравнение с края на юли миналата година.  

Краткосрочните задължения са близо 8.4 млрд. евро (19.8 на сто от брутния дълг, 10.6 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с малко над една трета. Дългосрочните задължения пък възлизат на повече от 33.7 млрд. евро (80.2 на сто от брутния дълг, 42.7 на сто от БВП), като се понижават за една година с 533.6 млн. евро.

В евро са деноминирани 78 на сто от брутните външни задължения

в края на юли при 83.7 на сто година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли е близо 7.15 млрд. евро (9  на сто от БВП).  На годишна основа той намалява с над 1.22 млрд. евро.

Външните задължения на Централната банка са почти 2.2 млрд. евро (2.8 на сто от БВП). Те се повишават със 161.9 на сто спрямо края на юли миналата година.

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са към 5,69 млрд. евро (7,2 на сто от БВП). Те се увеличават за една година с близо 1,3 млрд. евро (29,4 на сто).

Външните задължения на Други сектори са над 13 млрд. евро (16,5 на сто от БВП). Те нарастват с 290 млн. евро (2.3 на сто) спрямо същия месец на миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране е повече от 14 млрд. евро

(17.7 на сто от БВП) в края на юли тази година, което е със 165.4 млн. евро по-малко в сравнение с края на юли миналата година. То е с най-значителен дял в структурата на външния ни дълг – 33.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във