Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брутният външен дълг на страната е 34.2 млрд. евро

Брутният външен дълг на България в края на септември 2019 г. е 34 199.7 млн. евро, което е с 1043.8 млн. евро (3.1%) повече в сравнение с края на 2018 г. На годишна база дългът намалява с 0.8% и достига до 271.2 млн. евро, съобщават от Българската народна банка.

В края на септември 2019 г. дългосрочните задължения са 25 764.8 млн. евро, като нарастват с 647.7 млн. евро (2.6%) спрямо края на 2018 г. Дългосрочният дълг намалява с 451.6 млн. евро (1.7%) спрямо септември 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8434.9 млн. евро и нарастват с 396.2 млн. евро (4.9%) спрямо края на 2018 г. Краткосрочният външен дълг нараства със 180.4 млн. евро (2.2%) спрямо септември 2018 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2019 г. е 5434.9 млн. евро. Спрямо края на 2018 г. той намалява със 106 млн. евро (1.9%). На годишна база външните задължения на сектора се понижават със 175.1 млн. евро (3.1%).

Външните задължения на сектор Банки са 4619.6 млн. евро. Те се повишават с 16.7 млн. евро (0.4%) спрямо края на 2018 г. Дългът на сектор Банки намалява с 30 млн. евро (0.6%) спрямо септември 2018 година. Външните задължения на Други сектори са 10 860.6 млн. евро. Те нарастват с 398.4 млн. евро (3.8%) спрямо края на 2018 г. Дългът на сектора намалява със 117.8 млн. евро (1.1%) спрямо септември 2018 година.

В края на септември 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 284.6 млн. евро, което е със 734.7 млн. евро (5.9%) повече в сравнение с края на 2018 г. Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 51.7 млн. евро (0.4%) спрямо септември 2018 г.

През януари – септември 2019 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4567.8 млн. евро, при 4686.2 млн. евро за януари – септември 2018 г. От тях 260.9 млн. евро са за сектор Държавно управление, 1191.3 млн. евро за сектор Банки, 755.5 млн. евро за Други сектори, а 2360.1 млн. евро са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – септември 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3602.5 млн. евро при 4566.2 млн. евро за януари – септември 2018 г.

Нетният външен дълг в края на септември 2019 г. е отрицателен в размер на 2500.2 млн. евро, като намалява с 461.8 млн. евро (22.7%) спрямо края на 2018 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи в сравнение с нарастването на брутния външен дълг. Нетният външен дълг намалява с 2005.9 млн. евро спрямо септември 2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във