Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брутният външен дълг на страната е 33.7 млрд. евро

Брутният външен дълг на България в края на януари е 33.79 млрд. евро, което е с 274.4 млн. евро (0.8%) по-малко в сравнение с края на миналата година. На годишна база дългът намалява с 97.7 млн. евро (0.3%), сочат последните данни на БНБ.

В края на януари дългосрочните задължения са 25.63 млрд. евро, като намаляват с 15.9 млн. евро (0.1%) спрямо края на 2019 г. Дългосрочният дълг се понижава със 177.2 млн. евро (0.7%) спрямо януари 2019 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8.16 млрд. евро и намаляват с 258.5 млн. евро (3.1%) спрямо края на миналата година. Краткосрочният външен дълг нараства със 79.5 млн. евро (1%) спрямо първия месец на 2019-а.

Статистиката показва, че брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари е 5.43 млрд. евро. Спрямо края на предходната година той нараства с 6.7 млн. евро (0.1%). Външните задължения на сектора се понижават с 82.3 млн. евро (1.5%) спрямо година по-рано.

Външните задължения на сектор "Банки" са 4.64 млрд. евро, като се понижават с 260.6 млн. евро (5.3%) спрямо края на 2019-а. За година дългът на сектора нараства с 82.5 млн. евро (1.8%).

Другите сектори отчитат външни задължения в размер на 10.51 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. те нарастват с 0.4 млн. евро, а дългът на сектора намалява с 39.6 млн. евро (0.4%) спрямо първия месец на миналата година.

В края на януари вътрешнофирменото кредитиране е 13.20 млрд. евро, което е с 20.8 млн. евро (0.2%) по-малко в сравнение с края на 2019 г. Вътрешнофирменото кредитиране се понижава с 58.3 млн. евро (0.4%) спрямо януари 2019 г. 

Данните показват още, че през януари полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 191.3 млн. евро, при 610.5 млн. евро за януари 2019 г. От тях 19.1 млн. евро (10% от общия размер) са за сектор "Държавно управление", 5.2 млн. евро (2.7% от общия размер) за сектор "Банки", 59.7 млн. евро (31.2%) за "Други сектори", а 107.4 млн. евро (56.1%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 468.6 млн. евро при 524.8 млн. евро година по-рано. 

Нетният външен дълг в края на януари е отрицателен и е в размер на 2.24 млрд. евро (3.5% от БВП), като намалява със 70.4 млн. евро (3.2%) спрямо края на 2019 г. Понижението се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг (с 274.4 млн. евро, 0.8%) в сравнение с това на брутните външни активи (с 203.9 млн. евро, 0.6%). Нетният външен дълг намалява с 1.14 млрд. евро спрямо януари 2019-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във