Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" е 7.52 млрд. евро (13.2 на сто от БВП)

Брутният външен дълг на България в края на септември тази година е в размер на 37.90 млрд. евро или 66.8 на сто от БВП, съобщава Българската народна банка.
На годишна база нарастването е с 2.97 млрд. евро (+8.5%).

В края на септември дългосрочните задължения са 29.80 млрд. евро (78.6% от брутния дълг, и 52.5% от БВП), като на годишна база се увеличават с 3.27 млрд. евро (+12.9 на сто) спрямо края на миналата година. Дългосрочният дълг се повишава с 3.40 млрд. евро (12.9%) спрямо септември 2019-а.

Краткосрочните задължения възлизат на 8.11 млрд. евро (21.4% от брутния дълг, и 14.3% от БВП) и намаляват с 543.7 млн. евро (6.3%) спрямо края на миналата година. Краткосрочният външен дълг намалява с 432.9 млн. евро (5.1%) спрямо септември 2019-а.
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" е 7.52 млрд. евро (13.2 на сто от БВП), като общо външните му задължения се повишават на годишна основа с 2.085 млрд. евро (38.4%).

Външните задължения на сектор "Банки" и на "Други сектори" намаляват спрямо декември 2019-а.

В края на септември вътрешнофирменото кредитиране е за 15.04 млрд. евро (26.5% от БВП), кото е с 1.19 млрд. евро (8.6%) повече в сравнение с края на миналата година.

През януари – септември 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 6.61 млрд. евро (11.6% от БВП) при 4.82 млрд. евро (7.9% от БВП) за януари – септември 2019-а. От тях 2.45 млрд. евро (37.1% от общия размер) са за сектор "Държавно управление", други 1.18 млрд. евро (17.8%) са за сектор "Банки", 810.2 млн. евро (12.3%) са били за "Други сектори", а 2.17 млрд. евро (32.9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

Между януари – септември 2020 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг от 4.57 млрд. евро (8.1% от БВП) при 4.81 млрд. евро (7.9% от БВП) за деветте месеца на миналата година. 

В крайна сметка нетният външен дълг в края на септември тази година е отрицателен и е в размер на 3.21 млрд. евро (5.6% от БВП), като намалява с 2.08 млрд. евро (185.4%) спрямо края на 2019-а. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 4.81 млрд. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 2.72 млрд. евро, 7.7%).

Нетният външен дълг* намалява с 1.42 млрд. евро (79.7%) спрямо септември 2019-а.

 

* Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във