Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брутният външен дълг достигна 33.7 млрд. евро

Брутният външен дълг (частен и държавен) в края на септември 2018 г. е възлизал на 33 718.4 млн. евро, което е с 321.1 млн. евро (1%) повече в сравнение с края на 2017 г., съобщиха от Българската народна банка. В сравнение със същия месец на миналата година дългът нараства с 313.6 млн. евро (0.9%). 

Данните за дългосрочния дълг сочат, че той намалява с 67.8 млн. евро (0.3%) спрямо септември 2017-а. А краткосрочният външен дълг нараства с 381.4 млн. евро (5%) спрямо септември 2017 г. (7670.8 млн. евро).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2018 г. е 5616.3 млн. евро, отчитат от БНБ. Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро) той намалява със 102.9 млн. евро (1.8%). Външните задължения на сектора се понижават с 414.4 млн. евро (6.9%) спрямо септември 2017 г. (6030.7 млн. евро).

Външните задължения на сектор Банки са 4649.6 млн. евро (8.8%). Те се повишават с 370.9 млн. евро (8.7%) спрямо края на 2017 г. (4278.8 млн. евро). Дългът на сектор Банки нараства с 377.5 млн. евро (8.8%) спрямо септември 2017 г. (4272.2 млн. евро).

Външните задължения на Други сектори са 10 764.4 млн. евро. Те нарастват с 83.7 млн. евро (0.8%) спрямо края на 2017 г. (10 680.7 млн. евро). Дългът на сектора нараства със 116.2 млн. евро (1.1%) спрямо септември 2017 г. (10 648.3 млн. евро).

През януари - септември 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4126.7 млн. евро при 4418.5 млн. евро за януари - септември 2017 година.

Нетният външен дълг в края на деветия месец на годината е отрицателен - в размер на 3689.9 млн. евро (7% от БВП), като намалява с 2623.2 млн. евро (245.9%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1066.7 млн. евро, 2.1% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2944.2 млн. евро, 8.5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 321.1 млн. евро, 1%). Нетният външен дълг намалява с 2291.6 млн. евро (163.9%) спрямо септември 2017 г. (отрицателна стойност от 1398.3 млн. евро, 2.7% от БВП).

Facebook logo
Бъдете с нас и във