Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БРОМАК ИСКА 30% ОТ КОРПОРАТИВНА БАНКА

До 11 април финансовата къща Бромак ще поиска от БНБ разрешение да придобие 30% от капитала на Корпоративна банка, съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на кредитната институция Цветан Василев. Той е и едноличен собственик на финансовата къща. Според Василев Бромак ще изкупи всички дялове на офшорните дружества, контролиращи в момента капитала на Корпоративна банка. Преди близо четири години през май 1999-а, десет фирми придобиха по 9.999% от Корпоративна банка, като платиха за тях общо 12.83 млн. лева. Става дума за регистрираните в Лондон Рендар Лимитед и Абът Лимитед, германската Бози Ханделс, базираната в Ню Йорк Шенън Интернешънъл - и учредените в различни офшорни зони Уимонд Трейдинг Корп, Айрис Континентал Лимитед, Уернъл Инвест енд Трейд Лимитед, Леонард Инвест енд Трейд Лимитед, Драко Холдингс Лимитед и Мибо. През есента на 2002 г. започнаха първите трансформации в капитала. Бромак и Тръст контрола, която е собственост на адвокатите Гроздан Добрев, Владимир Кинкин и Румен Люцканов, изкупиха акциите на Уимонд Трейдинг Корп и Уернъл Инвест енд Трейд Лимитед. Бози Ханделс продаде ценните си книжа на германската Стъди Трейд, а швейцарската Съксес Инвест изкупи дела на Шенън Интернешънъл. Английската Рендар Лимитед пък прехвърли акционерното си участие на лондонската фирма - Глейдкрос Констръкшън. Сред новите акционери се наредиха и ирландската И Еф Ви Юропиън Файненшъл Венчърс и учредената на Вирджинските острови И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс.При увеличението на капитала на банката от 10 млн. на 14 млн. лв. през декември 2002-ра настъпи ново преразпределение на акциите. Вноската от 4 млн. лв. бе направена от Джеймс Хауи, който апортира в капитала на Корпоративна банка сградата на площад Гарибалди в София, в която се намира централата й. След тази операция Хауи бе регистриран в акционерната книга на кредитната институция като собственик на 28.6% от ценните й книжа. Дяловете на останалите акционери в капитала на банката намаляват от 9.999% на 7.1 процента. С толкова разполагат българските дружества Бромак и Тръст Контрола, лондонските Абът Лимитед и Глейдкрос Констракшън, германската Стъди Трейд и швейцарската Съсекс Инвест. По 7.1% от капитала на Корпоративна банка владеят и офшорките Айрис Континетал Лимитед, Драко Холдингс, Леонард Инвест енд Трейд Корпорейшън и И Еф Ви Юропиън Файненшъл Венчърс. А И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс е собственик на една-единствена акция.През седмицата стана известно, че Бромак има намерение да изкупи дяловете на офшорките в капитала на Корпоративна банка. Независимо от предстоящото преструктуриране на капитала на Корпоративна банка, БНБ ще бъде информирана кои са собствениците на офшорките, притежаващи в момента пакети от акциите на търговската банка. В Централната банка са пристигнали отговори на писмата, с които в началото на март управление Банков надзор поиска от офшорните акционери на Корпоративна банка да й предоставят информация както за лицата, които са техни собственици, така и за финансовите им резултати. Представители на ръководеното от Емилия Миланова управление на БНБ заявиха, че ще изчакат да получат данни за офшорните акционери на всички банки, след което ще изготвят подробен доклад, от който ще стане ясно кой кой е във финансовокредитния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във