Банкеръ Daily

Финансов дневник

Брюксел "коригира" критичния си доклад за прането на пари в България

Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, съобщи Министерството на финансите.

Ведомството уточнява, че извършената промяна е в резултат на предоставената аргументирана информация от българските власти и се отнася до текста по отношение на докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към Звеното за финансово разузнаване, които касаят местни видни политически личности. С промяната в част 4.2.2 "Борбата срещу изпирането на пари“, Комисията заменя израза "2/3“ с "Определен брой" и по този начин се потвърждава напредъкът на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари.

Предишната констатация на ЕК гласеше: "Две трети от докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване, засягат местни видни политически личности, но по тези случаи правоприлагащите органи не са предприели подходящи последващи действия. Досега не е постигнат съществен напредък в проучването на пречките, които възпрепятстват разследването на такива случаи и превръщането им в доказателства за целите на наказателното преследване. Използването на финансови разследвания и финансово профилиране е ограничено, което възпрепятства ефективното възстановяване на активи по дела за организирана престъпност и корупция". 

Изводите на Брюксел първоначално бяха публикувани в подобрен доклад за нашата страна от 27 февруари. От предишния текст бе направен изводът, че потенциалните финансови престъпления не се разследват по подходящ начин. И се оказа едва ли не, че службите прикриват прането на пари от страна на политици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във