Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНП-ПАРИБА ЩЕ ТЪРСИ КУПУВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА

БНП-Париба ще съветва българското правителство при продажбата на седемте електроразпределителни дружества, съобщиха през седмицата от ресорното ведомство. Впрочем тук става въпрос не толкова за познатата у нас търговска банка, колкото за подбран и наблюдаван от нея екип, в който освен специалистите по рискови инвестиции, влизат и юристи, както и технически експерти с опит в производството и дистрибуцията на електроенергия. БНП-Париба е събрала най-висок бал при втория етап на конкурса за консултант. Комплексната оценка е извършена от трима експерти на Агенцията за приватизация и от трима представители на енергийното министерство. Основната тежест за класирането е имала техническата част на офертата, тя е формирала 80% от общата оценка. Останалите 20 на сто са за финансовите предложения. А те освен твърдия хонорар за консултантите, който е до 950 хил. евро (осигурени от ЕБВР), включват и процент от общата продажна цена на дружествата (т.нар. success fee - такса за успех). Обичайно възнаграждението на посредника при успешна сделка е от 0.5 до 1.5 на сто от получената продажна цена. На българска почва обаче той може да нарасне в пъти, обясниха запознати и припомниха, че според някои идеи на Иван Шиляшки за раздържавяването на НЕК се е предвиждало 4-процентно възнаграждение за консултанта. Колко ще получи БНП-Париба при бъдещите приватизационни сделки, навярно никога няма да узнаем, тъй като конкретният процент по правило е най-конфиденциалната част от консултантския договор. Документът трябва да бъде одобрен от централата на ЕБВР в Лондон, българското правителство обаче ще определи общите рамки на приватизацията. Заместник-министърът на енергетиката Ангел Минев заяви, че предмет на продажбата ще са от 51 до 80% от капитала на дружествата. И още, че се залага на успешния опит на Чехия, Словакия и Русия, където мажоритарните пакети първоначално бяха продадени на един стратегически инвеститор. Чак след това държавата ще предложи миноритарни дялове от тях на фондовата борса.Консултантът трябва да подготви информационни меморандуми за всяко от седемте електроразпределителни дружества, да ги групира по подходящ начин в три пула, да разработи методика за раздържавяването, да предложи проект за тръжните книжа и начини за провеждане на търга. Основното му задължение обаче е да намери и привлече подходящи инвеститори. От него главно зависи колко ще получи държавата от продажбата на мажоритарния дял от дружествата - дали ще са 200 или 800 млн. евро (каквито са предварителните неофициални прогнози). Определящи при приватизацията в този сектор са броят на абонатите, вътрешната цена на електроенергията, финансовото състояние на самото дружество и стойността на брутния вътрешен продукт, която се разпределя на човек от населението. Първите два показателя в България са доста добри, заявиха експерти. Абонатите на седемте дружества са общо над 4.5 милиона, а след последното повишение на цените стойността на киловатчас стана съизмерима със средноевропейските нива. В останалите фактори обаче хич ни няма. Официално от ресорното ведомство нарисуваха твърде привлекателна картина: през 2001 г. седемте дружества са продали почти 19 млрд. кВтч електроенергия. Общите им приходи са в размер на 1.5 млрд. лв., а счетоводната печалба преди данъчно облагане - около 25 млн. лева. Инвестициите, извършени от тях със собствени финансови средства, за 2000 г. са около 5 млн. евро, а към 31 декември 2001 г. - 20 млн. евро. Никой от енергийните шефове обаче не поиска да коментира какъв е размерът на висящите средства. Не бяха съобщени нито междуфирмените задължения в сектора, нито дълговете към хазната и доставчиците. Премълчаха се и размерът на несъбраните вземания за доставена електроенергия, както и процентът на технологичните загуби (в него по стар навик дружествата включват всички кражби и прочее разхищения по мрежата). Това навярно са и причините, поради които преди месец главният ценовик на енергийното ведомство Иванка Диловска публично заяви, че се очаква да постигнем средна продажна цена за абонат от порядъка на 100 щ. долара (т.е. за всеки, който има електромер). При раздържавяването на разпределителния електроенергиен сектор в Западна Европа тя е 1800 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във