Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЗАПРАТИ ОСНОВНАТА ЛИХВА В НИЗИНИТЕ

Основната лихва се срина през седмицата до едно от най-ниските си равнища от 1991-ва насам - достигайки 2.44% на годишна база. Единствено през февруари 2004-а за около месец тя бе по-малка - 2.41 процента. За отбелязване е, че основният лихвен процент (ОЛП), с който работят всички финансови институции и техните клиенти, до края на юли 2004 г. ще е с близо 30% по-нисък в сравнение с нивото му от юни - от 3.83 на 2.44 процента. Намалението стана факт след проведения на 28 юни аукцион на тримесечни държавни съкровищни бонове. А основният лихвен процент се равнява на средната цена от продажбата на тези бонове. На аукциона Министерството на финансите предложи за продан ценни книжа с общ номинал от 12 млн. лв., а получи поръчки за 28.6 млн. лева. Дилъри заявиха пред БАНКЕРЪ, че големи заявки за покупка на съкровищни бонове е направил Фондът за гарантиране на влоговете, който е използвал банките за посредник при покупката на книжа с доходност от 2.33% годишно. Какво количество съкровищни бонове е закупил фондът обаче трудно може да се установи, тъй като той е правил заявките си през няколко банки. Председателят на управителния съвет на фонда Бисер Манолов заяви пред в. БАНКЕРЪ:Предупредих банките, че фондът ще купува от държавните ценни книжа, тъй като има нужда да инвестира парите си в краткосрочни активи, които му носят по-висок доход от депозитите. Няма да ви кажа какъв обем бонове сме закупили. Но имайте предвид, че 2.35 или 2.4% годишно е много по-голям доход, отколкото 2% годишно от депозити. Особено когато става дума за големи суми.Но дори фондът да не се бе намесил в аукциона, лихвата пак щеше да падне, тъй като максималната доходност, която банките са поискали да получат, за да купят тримесечните съкровищни бонове, е била малко над 2.6% годишно. А само преди месец дилъри на някои от най-големите банки в страната смятаха, че след скока на основната лихва от 2.59 на 3.83% (на 28 май) в края на юни тя ще се покачи до 5 процента. При тази прогноза обаче те не слагаха в сметките си обстоятелството, че на 3 юни УС на БНБ ще реши да купува и да продава на банките националната валута само по фиксирания курс на еврото от 1.95583 лева. Тези сделки БНБ няма да взима комисиони от 0.5%, както бе до решението от 3 юни.Така само с един ход БНБ за пореден път даде рамо на Министерството на финансите, тъй като намаляването на основната лихва ще доведе до по-ниски разходи на бюджета за обслужване на вътрешния дълг. А освободените средства, колкото и малко да са те, финансовият министър Милен Велчев може да ползва за покриване на бюджетния дефицит или на някои неотложни текущи разходи на хазната.А какво печелят гражданите от рязкото намаление на основната лихва? За съжаление почти нищо. Преди месец, когато тя се покачи от 2.59 до 3.83%, повечето банки заявиха, че няма да покачват лихвите по кредитите, тъй като те се влияели от основната лихва, но се определяли върху т. нар. базова лихва плюс надбавка, чийто размер зависи от вида, размера и срока за погасяване на заема. Ще припомним, че всяка банка си има собствена формула, по която изчислява въпросната базова лихва. В повечето случаи тя зависи и от разходите, които кредитиращата институция прави за обслужването на депозитите и сметките, които е привлякла от граждани фирми, както и от други финансови институции. Засега нямаме намерение да намаляваме лихвите по кредитите, така както не ги увеличихме в началото на юни, когато основната лихва се покачи до 3.83% годишно, каза членът на управителния съвет на Пощенска банка Борислав Моянов.Преди месец единствено банките, които базират лихвите по кредитите си върху основната лихва (ОЛП), обявиха, че ще ги увеличат. Само че не успяха да го направят, тъй като високата основна лихва се задържа само за един месец. Разбира се, намаляването й от 3.83 на 2.44% няма да бъде автоматично последвано от поевтиняването на кредитите за гражданите и фирмите. Към такива действия банките ще пристъпят едва когато констатират трайно и чувствително увеличаване на депозитите и на сметките на граждани и фирми или когато се опитват да разширят пазарния си дял. Пример в това отношение е Ейч Ви Би Банк Биохим, която на 29 юни обяви, че намалява с 1.5% годишните лихви по потребителските заеми, но само за летните месеци - от юли до септември. Това е типична промоция с цел разширяване на пазарните позиции на банката. Засега обаче повечето банки ще се въздържат от трайно понижение на лихвите. Поне докато не установят какви свободни средства ще им останат след попълването на задължителните минимални резерви, което трябва да стане в средата на юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във