Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ IBAN

На свое редовно заседание управителният съвет на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи и на Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.
Изменението в Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи, отразено в чл. 13, ал. 5, регламентира въвеждането на автоматична обработка на плащанията и прави този процес по-ефективен. Банката, съставила и предала електронното съобщение, свързано с плащането, отговаря за несъответствието между съдържанието на платежния документ и на електронното съобщение.
Изменението и допълнението на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове задължава банките да уведомят писмено или по друг подходящ начин титулярите на съществуващите сметки за техните нови международни кодове, известни под абревиатурата IBAN.
Управителният съвет на БНБ прие и актуализирано указание, наречено Обслужване на сметки и плащания на бюджетни предприятия. То е предназначено за Министерството на финансите, БНБ, търговските банки, бюджетните предприятия, както и организациите, обслужващи бюджетни предприятия. Документът описва реда за обслужване на сметки на бюджетни предприятия и ведомства. Той е разработен и се издава на основание на Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи и във връзка със специфичните изисквания по банковото обслужване на бюджетните организации.
Управителният съвет на БНБ прие актуализирано указание Съставяне на платежни документи, определящо изискванията за съставяне на платежните документи, използвани от българските банки и клонове на чуждестранни банки на територията на България, в съответствие с Наредба № 3.
Двете указания влизат в сила от 5 юни 2006 г. и с тях на практика започва същинската подготовка на БНБ и кредитните институции за въвеждане на международните банкови кодове - IBAN. Според някои банкови експерти това ще бъде голямо предизвикателство, тъй като в рамките на няколко дни кредитните институции в страната ще трябва да променят кодовете на всички сметки, независимо дали те са фирмени или на граждани, и да уведомят титулярите им за това. Разбира се, тази промяна не бива по никакъв начин да затрудни хората и компаниите. По тази причина още от средата на миналата година банките започнаха организацията на процеса по смяната на кодовете, правят вътрешни тестове на информационните си системи и се подготвят за националния тест, който ще бъде извършен в началото на март между всички кредитни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във