Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ запази непроменено нивото на антицикличния капиталов буфер

Управителният съвет на БНБ запази антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% за първото тримесечие на 2021 година. 

"Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за второто тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на нивото от 0.5%. Това ниво остана непроменено и през втората половина на 2020 г.", посочват от централната банка. 

Според БНБ запазването на текущото ниво на буфера през първото тримесечие на 2021 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система при продължително влошаване на икономическата среда и произтичащите негативни тенденции в качеството на кредитния портфейл, нарастване на обезценките за кредитен риск и потенциален натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции.

През март 2021 г. Управителният съвет на БНБ ще вземе решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на година. 

"Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж", поясняват от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във