Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ задържа 252 фалшиви български банкноти

За периода април - юни 2018 г. в Националният център за анализ на БНБ са задържани общо 252 броя фалшиви български банкноти, които са в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са със 108 броя повече. Това става ясно от бюлетина на БНБ за касово-емисионна дейност на централната банка.

Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2018 г. възлиза на 0.000057%.

В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрита от 20 лева (68.25%), които съставляват 0.000134% от общия брой на намиращите се в обращение от същите купюри.

В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лева, съответно с 21.83% и 8.33%. За периода април - юни са задържани и 4 броя неистински банкноти от 100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 2 и 5 лева.

В периода април - юни 2018 г. бяха регистрирани и задържани общо 127 броя неистински  български разменни монети, от които 6 броя от 2 лева, 22 броя от 1 лев и 99 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2018 г. е 0.000005%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни  банкноти, задържани  на територията на България, през второто тримесечие на 2018  г. в БНБ бяха  регистрирани и задържани  неистински чуждестранни банкноти, както следва: 183 броя евро, 101 броя щатски долари и 68 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Facebook logo
Бъдете с нас и във