Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ВЗЕ ЛИЦЕНЗА НА МБТР

ФОНДЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДЕПОЗИТИТЕ В ЗАТВОРЕНАТА БАНКА В КРАЯ НА ЮЛИХамлетовият въпрос Да бъдеш или да не бъдеш? вече не стои пред Международна банка за търговия и развитие. БНБ разреши драматичната дилема в късния следобед на 14 юни, когато управителят й Иван Искров подписа заповедта за отнемане на лиценза на банката. Ден по-късно БНБ подаде в Софийския градски съд молба за обявяването на МБТР в несъстоятелност.В заповедта на управителя Иван Искров подробно са описани причините за отнемане на лиценза на търговската банка. Посочено е, че това става по предложение на подуправителя на БНБ Емилия Миланова, което се базира на установената от квесторите й Цветан Цеков и Христина Стамова неплатежоспособност на кредитната институция. Въз основа на доклада за финансовото състояние на квесторите и на приложените към него справки и документи управление Банков надзор е установило, че към 31 май 2005 г. общата стойност на задълженията на МБТР надвишава нейните активи с 19 181 000 лева. Този факт е намерил отражение в заповедта на управителя на БНБ. В нея се обръща внимание и на факта, че капиталовата адекватност на търговската банка е отрицателна и възлиза на минус 19 184 000 лева.С писмо с входящ № 1721-0111 от 13 юни 2005 г. квесторите на банката са уведомили БНБ, че МБТР се намира в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл.21, ал. 2, т.2 от Закона за банките, тъй като общата стойност на задълженията й надвишава общата стойност на нейните активи... Поради това БНБ е задължена да отнеме издадената лицензия на МБТР и да поиска от съда да я обяви в несъстоятелност, пише в заповедта на Иван Искров.По-ясно от това едва ли може да се каже. Във въпросния член от закона има императивна разпоредба, според която БНБ задължително отнема лиценза на банка, чиито задължения надвишават активите й. При това текстовете на нормативния документ не дават възможност на Централната банка сама да определя какви действия да предприеме, а я задължават да отнеме лиценза и да поиска от съответния съд да обяви кредитната институция в несъстоятелност.Докато Софийският градски съд обяви МБТР в несъстоятелност,банката ще продължи да се управлява от квесторите Цветан Цеков и Христина Стамова. Една от основните им задачи ще е да изготвят списъци на гражданите и фирмите, които имат депозити в МБТР и ще бъдат възмездени от Фонда за гарантиране на влоговете. Ще припомним, че според променения през май 2005 г. Закон за гарантиране на влоговете, максималната сума, която той изплаща на вложител в затворена банка, е 25 хил. лева. Гарантираният размер, за който едно лице може да получи обезщетение, се изчислява, като се сумират парите по всичките му сметки, влогове и депозити в банката и от тях се извадят задълженията на лицето към нея (ако има такива). Когато парите на една фирма или на един човек в затворената банка са над 25 хил. лв., той получава от Фонда за гарантиране на влоговете максималния размер на гаранцията, а за останалите пари се нарежда в списъка на кредиторите на фалиралата кредитна институция.Фондът е длъжен в срок от 45 дни след отнемане на лиценза на МБТР да започне изплащането на гаранциите по влоговете на гражданите и фирмите. За целта всеки вложител получава от квесторите или от синдиците, които ще поемат управлението на банката след обявяването й в несъстоятелност, сертификат, удостоверяващ размера на полагащата му се сума. Междувременно фондът трябва да определи банка, която да изплаща гаранциите по влоговете и да й преведе необходимите за целта пари. Гражданите и представителите на фирмите, имащи право да бъдат овъзмездени за влоговете си във фалиралата банка, отиват в определената от фонда кредитна институция и представят сертификатите, които са получили от квесторите или от синдиците. Срещу този документ те си получават парите. Тази процедура вече е била прилагана на два пъти - при затварянето на Кредитна банка през 1999 г. и на Балканска универсална банка през 2000 г., и до момента е действала безотказно.Вложителите в МБТР могат да бъдат спокойни, че ще започнат да получават полагащите им се пари от края на юли. Общият размер на депозитите на граждани и фирми в банката в края на април 2005 г. е 50.1 млн. лева. Едва ли гаранцията ще се разпростре върху цялата тази сума, тъй като със сигурност някои от депозитите са над 25 хил. лв., а други ще бъдат намалени с размера на задълженията на собствениците им към банката. Но дори да предположим, че всичките 50.1 млн. лв. подлежат на защита, фондът ще може да ги изплати, тъй като собствените му средства са около 318 млн. лева.Каква ще бъде по-нататъшната съдба на банкатаНа пръв поглед изглежда, че пропилявайки времето си в ожесточено, но безсмислено противопоставяне помежду си собствениците на МБТР - Пламен и Бони Боневи и братовчедите им Петър Белчев и Боян Пенков, безвъзвратно са загубили кредитната институция. След като тя бъде обявена в несъстоятелност, те губят всички права на акционери, а кредитите, които контролирани от тях фирми са получили от МБТР, стават незабавно изискуеми. С други думи, фалитът на кредитната институция може да повлече към дъното и фирмения бизнес на фамилията Боневи. Ще припомним, че контролираните от Пламен Бонев дружества Ле Ко Ко и Радомир - Метал дължат на банката около 3.5 млн. лв. по кредити, които обслужват редовно. Дружеството Джемини 31, на което той също е собственик, дължи на банката над 900 хил. лв., по които има просрочия по някои лихвени плащания.Женевската фирма Бокар Финанс, за която се смята, че е под контрола Каролин и Марк Сир, брат и сестра на съпругата на Бони Бонев - Джуди, дължи на МБТР 2.6 млн. лева. Няколко дружества като Нуто 2002 ЕООД, Тея 04 ЕООД, ФОМ ЕООД, които имат да връщат на банката 8 млн. лв., преди две-три години са били контролирани от Международен холдинг за търговия и развитие, в който се е разпореждал Петър Белчев. Разбира се, в момента неговото име не фигурира нито сред съдружниците, нито сред управителите на въпросните компании. На пръв поглед положението, в което са изпаднали акционерите на МБТР, е доста сложно. Но както е казал народът, и в най-големия мрак може да бъде открита светлинка на надежда. Процедурите по несъстоятелност на една банка дават възможност всичките й активи да бъдат придобити от друга кредитна институция или от компания, която е получила от БНБ условен лиценз. При това положение няма да е чудно, ако група фирми, регистрирани в офшорния щат Делауер, създадат консорциум, който да поиска условен лиценз от БНБ, за да купи активите на МБТР и да плати на кредиторите й определената от Софийския градски съд сума. От само себе си се подразбира, че тя ще е значително по-малко от номиналния размер на задълженията на МБТР. По този начин сегашните вземания на банката (това са активите й) от фирмите длъжници ще попаднат в ръцете на сговорчиви инвеститори, с които могат да се водят преговори за редуциране и разсрочване на въпросните кредити. А при положение че евентуалният купувач на активите на МБТР в несъстоятелност докаже пред БНБ, че след като плати на кредиторите й, разполага с допълнителни 10 млн. лв., току-виж Централната банка му издала и пълен лизенз, с който да създаде нова кредитна институция у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във