Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ връчи удостоверения на стипендианти

Членовете на управителния съвет на Българската народна банка връчиха днес удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2014 година.

Участие в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ взеха общо 27 кандидати, от които 8 докторанти и 19 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Есетата им бяха възложени за оценяване на определени от Комисията експерти, включително външни експерти, като всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени на рецензенти, придобили образователна и научна степен "доктор". След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията реши да покани на интервю петима студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и двама докторанти. На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и защитят тезите си, да определят сферата на интересите си и да обсъдят актуални въпроси с членовете на Комисията. Въз основа на проведените интервюта членовете на Комисията успяха да направят по-комплексна преценка за представянето на кандидатите.

След внимателно обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди две стипендии на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и една стипендия на докторант за 2014 г. Стипендии получиха Боряна Антонова и Никола Илиев, студенти редовно обучение, степен "магистър" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов със специалност "Финансов мениджмънт" с есета на тема "Фактори, влияещи върху кредитния растеж в България". Виктор Маринков, обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в European University Institute - Флоренция, Италия, научна специалност "Economics", спечели с есе на тема "Икономически ефекти за България от свободното движение на работна сила в Европейския съюз"

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от 2004 г. до януари 2014 г. са кандидатствали 270 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 25.

Facebook logo
Бъдете с нас и във