Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ вдига с 5% заплатите на служителите, но не и на ръководството

Служителите на Българската народна банка ще получат 5% увеличение на основните си възнаграждения от 2022 г., предвижда бюджетът на регулатора за тази година. Увеличението обаче не се отнася за Управителния съвет на БНБ, т.е. за нейното ръководство. 

"Предвиденото увеличение на основните заплати на всички служители, с изключение на членовете на УС на БНБ, в размер на 5% отразява ускоряването на инфлацията при потребителските цени спрямо края на 2020 г., която от началото на годината до октомври достига 5.2%. Предвид очакваната тенденция в бюджета са заложени 1 858 000 лева, като нарастването на разходите за списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. е с 4.4%", отбелязват от централната банка.

Предвидени са и средства за кариерно развитие на служителите на БНБ. Те са свързани със запазване на конкурентните позиции на институцията на пазара на труда и с поддържането на висококвалифициран персонал от банкови специалисти, необходим за изпълнението на функциите на регулатора.

"Равнищата на заплащане са съобразени с нивото на средната работна заплата общо в икономиката към юни 2021 г., което отбелязва повишение с 11.2% на годишна база. В секторите „финансови и застрахователни дейности“ и „държавно управление“, с които БНБ е в пряка конкуренция за работна сила, увеличението на средната брутна работна заплата за същия период е съответно с 5.1% и с 20.5%. Във връзка с това е предвидено увеличение на средствата за основни заплати на списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. с 12%, което ще доведе до нарастване на разходите с 4 653 000 лева, или с 10.5%.", уточняват от БНБ.

Според Закона за БНБ възнагражденията на служителите не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Въпреки това възнагражденията на ръководството на централната банка няма да се индексират, тъй като средно месечно възнаграждение на членовете на УС на БНБ изостава с 4.31% спрямо достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България. Законът повелява заплатите на централните банкери да се увеличават само при отклонение над 5% от достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки.

През 2022 г. управителят на БНБ ще получава 20 313 лв. месечно, по 17 411 лв. ще получават подуправителите, а по 5804 лв. другите членове на управителния съвет.

Общо разходите за персонал на Българската народна банка за 2022 г. са в размер на 50 699 000 лева, като се увеличават с 6 986 000 лева. Тези разходи представляват 37.3% от общите разходи за издръжка на Банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във