Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ увеличи антицикличния капиталов буфер заради отрицателните лихви

Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България в размер на 1.5% за първото тримесечие на 2021 г. при 0.5% сега.

При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

Към края на третото тримесечие на 2019 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 94.0%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-40.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Продължителното запазване на ниски лихвени проценти би могло да доведе до значително увеличение на задлъжнялостта, което да направи качеството на активите, доходността и капиталовата позиция на банковия сектор по-чувствителни в случаи на евентуални неблагоприятни изменения в икономическата среда. Увеличаването на нивото на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор към такива развития.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г. и 1% за периода април – декември 2020 г. Решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през март 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във