Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ УТВЪРДИ НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАЗПЛАЩАНИЯТА

Банките ще бъдат задължени да осигурят възможност през банкоматите (АТМ) и ПОС-терминалите им да се извършват плащания с всички дебитни и кредитни карти, издадени на територията на страната. Това предвиждат текстовете в новите Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи и Наредба №16 за електронните платежни инструменти, които бяха приети от УС на БНБ на 29 септември. Възможността всеки един банкомат и ПОС-терминал да приема всички видове банкови карти ще е голямо облекчение за клиентите. Засега устройствата за електронни плащания на някои банки приемат само техните карти, а това създава доста неудобства.Наредбите позволяват на кредитните институции със собствени картови центрове - като ОББ например, да не връзват банкоматите и ПОС-терминалите си директно с Борика. На банките се дава възможност да се закачат директно за международните картови организации ВИЗА и МастерКард, а чрез тях и за Борика.В двете наредби са заложени много подробни условия и задължения на банките към техните клиенти, което е добре за потребителите. В Наредба № 3 например има специални изисквания към отчетите, които банките трябва да предоставят на своите клиенти за воденето на техните сметки. В нея се описват и основните правила за дейността на платежните системи. Разглеждат се разновидностите на платежните системи, техните функции, системите за управление на рискове.Двете наредби са изработени с цел максимално да се защитят интересите на гражданите и фирмите, които ползват електронни платежни инструменти. Но и те от своя страна трябва да са наясно с някои подробности. Най-важната е, че при блокиране на кредитната или дебитната им карта не бива да търсят или да приемат помощ от друг човек, а веднага да се обадят в банката по мобилен или уличен телефон и да поискат плащанията с картата да бъдат замразени. В наредбите е записано, че банката не носи отговорност за щети, понесени от клиента, преди тя да е получила от него уведомление, че има проблем. Така че, ако банкоматът глътне картата на някой гражданин, той трябва веднага да се обади в центъра за обслужване на клиенти на съответната кредитна институция. Телефоните са записани в брошурата, която той задължително получава с дебитната или кредитната карта, и на тях денонощно има дежурен. Ако тази препоръка не се спазва, има опасност картовата сметка да бъде изпразнена или притежателят й да научи, че някой е теглил кредити от негово име, без да получи възможност за компенсация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във