Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЩЕ УПРАВЛЯВА 160 МЛН. ЯДРЕНИ ЛЕВА

Българската народна банка да разработи и предложи за одобрение механизъм за ефективно управление на средствата, събирани в двата фонда - Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и Безопасност и съхранение на радиоактивни отпадъци. Това е най-важното решение, което взеха на заседанията си на 12 септември членовете на управителните съвети на фондовете. Събранията се проведоха под прякото ръководство на новия председател на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР) Милко Ковачев.Управителните съвети разгледаха и проекти за приходната и разходната част на фондовете. Постъпленията в тях са част от консолидирания бюджет на страната за 2001 година. Според разчетите вноските във фонд Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация би трябвало да са 134 383 760 лв., а в Безопасност и съхранение на радиоактивни отпадъци - 30 878 330 лева. Към тях следва да се прибавят и планираните от бившето правителство постъпления за цялата 2000 г. - съответно 80.845 млн. и 30.315 млн. лева. Тъй като на 28 април миналата година бе подписан разделителният протокол, с който АЕЦ Козлодуй се отдели от НЕК, тогавашният кабинет задължи електрическата компания да преведе отчисленията във фондовете до тази дата, а след нея парите да се внасят само от централата. Съгласно Наредбата за определяне на размера и реда за набиране, разходване и контрол на средствата, която е в сила от 1 януари 1999 г., пари в двата фонда би трябвало да са постъпвали и през цялата 1999 година. Никой не можа да каже за в. БАНКЕРЪ точната сума, но тя едва ли е по-различна от тази през 2000 година.На заседанията на управителните съвети на фондовете обаче бе отчетено, че сега наличните пари в Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация са 126.7 млн. лв., а в Безопасност и съхранение на радиоактивни отпадъци - 33.5 млн. лева. Или при заложени в консолидирания бюджет около 390 млн. лв., които трябва да бъдат събрани в тях до 31 декември 2001 г., в момента в касите им се мъдрят 2.5 пъти по-малко. Ако предположим, че през оставащото време до края на годината размерът на вноските не се промени, което и законово няма как да стане, и се отчетат извършените разходи, то към края на 2001-а недоборите в двата фонда вероятно ще достигнат около 100 млн. лева.Преди около година БАНКЕРЪ обърна внимание върху тенденцията за невнасяне на определените от енергийния закон вноски и че непостъпилите във фондовете средства към края на юли 2000 г. ще са близо 50 млн. лева. Както става ясно, година по-късно сумата на липсващите ядрени пари вече се е удвоила. А къде са се изпарили 100-те милиона лева, могат да кажат само бившият председател на ДАЕЕР Иван Шиляшки, изпълнителният директор на НЕК Данаил Тафров и шефът на атомната централа Йордан Йорданов.Наред с всичко друго може би и тези фалове са оказали влияние върху кадровите промени в бордовете на директорите на НЕК и АЕЦ Козлодуй, извършени със заповеди на новия председател на ДАЕЕР Милко Ковачев. На 12 септември от съвета на директорите на НЕК бяха освободени Милчо Големехов, Лилия Иванова и Параскева Кисева. На тяхно място бяха назначени Ангел Минев, София Касидова и Владимир Христов. Пак със заповед на Ковачев на следващия ден беше променен съставът и на борда на АЕЦ Козлодуй. На мястото на досегашните членове Йордан Йорданов, Йонко Гледачев, Антон Иванов и Иван Хиновски бяха назначени Йордан Костадинов, Иван Гризанов, Иван Иванов и Йордан Георгиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във