Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ще тества банките веднъж годишно

Парламентът прие във вторник, почти без дебати, измененията и допълненията в Закона за кредитните институции. Това бе логично, тъй като основната задача на промените бе да въведат в българското законодателство правилата на Европейската директива за капиталова адекватност. Само то им представяне в зала от заместник-председателя на бюджетната комисия Петър Кънев отне един час, а гласуването на промените точка по точка - още над два часа. Накрая видимо се затрудняваше да артикулира. А когато стигна до параграфите, уреждащи взаимоотношенията на БНБ с надзорните органи на банките майки, които имат дъщерни структури или клонове у нас, той не издържа и промърмори: "Тези банки майки работата стана много фамилна".


Предложенията на някои депутати пък въобще не бяха в съзвучие със закона. Георги Анастасов от БСП държеше в закона да бъдат записани текстове, описващи подробно информацията, която банките трябва да дават на предоставят на своите клиенти. Това според него щяло да защити гражданите от произвола на банките. Петър Кънев, който вече в парламента вече си спечели прозвището "многоуважаеми", предложи на Анастасов въпросните текстове да залегнат в Закона за потребителския кредит, защото именно там се дава защита на гражданите срещу неравноправни клаузи в договорите. Анастасов обаче заяви, че не вижда защо такива изисквания да не се отнасят и за фирмените договори. Депутатите не намериха за нужно да обясняват на Анастасов смисъла на пруденциалния надзор. Ние обаче ще повторим, че не е работа на БНБ и на която и да е банкова надзорна институция по света да се грижи за правата на длъжниците. Единственото задължение на централната банка е да гарантира стабилността на кредитните институции и по този начин да опазва правата на депозантите - било то фирми, граждани или домакинства.


Точно по тази причина европейската директива, която се въвежда у нас с измененията и допълненията на Закона за кредитните институции, въвежда редица нови правила, на които трябва да се подчинява банковият надзор. БНБ ще подлага банките на стрес тестове поне веднъж годишно. Със същата периодичност тя ще оценява рисковете, на които банките са или могат да бъдат изложени, или които дадена банка създава за финансовата система. На проверка задължително подлежат банките, чиито стрес тестове показват риск за финансовата стабилност. БНБ ще може да изпрати свой представител - за постоянно, в банките, които са обект на неин системен надзор. БНБ ще изготвя и план за контролирано преструктуриране на всяка банка, който да се приложи, ако тя изпадне във финансови затруднения


Цяла група от нови текстове в закона уреждат взаимоотношенията на БНБ с Европейския банков орган и с надзорните органи на други държави в ЕС, чиито банки имат дъщерни поделения или клонове у нас. По този начин ще се изгражда нормативно определена процедура за реакция и при проблеми на банките майки, които биха могли да рефлектират върху техните структури у нас. БНБ има право след съгласуване с надзорния орган на банката майка да наложи допълнителни мерки на нейната дъщерна структура или на клона й у нас. Включително и като изисква увеличаване на капитала, поддържане на по-висока ликвидност, ограничаване на кредитирането и забрана да отпуска определени видове заеми, както и куп други мерки.


Според някои експерти промените в закона ще дадат на БНБ право след съгласуване с ЕБО и с надзора на банката майка да поиска дъщерната й институция у нас да бъде продадена на инвеститор, който може да гарантира нейната стабилност. Всички тези мерки ще стават след процедура по оповестяване между надзорните институции на държавите, чиито банки са замесени в казуса. Оповестяването пък е свързано с разкриване на банкова тайна и затова обмяната на информация трябваше да бъде правно регламентирана с промените в сегашния закон. Приемането му ще позволи на БНБ да приеме някои много важни наредби.


Ще бъде променена коренно наредбата за даване на одобрения за заемане на длъжност в надзорните и управителните съвети на банките. Но най-важна ще е новата наредба за капиталовите буфери, които банките ще бъдат задължени да формират срещу различните видове рискове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във