Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ ще регистрира кредитни посредници и електронно

Кредитните посредници вече ще могат да подават документи за регистрация и за промени към декларираните данни в регистъра на Централната банка по електронен път. Това предвижда изменение на "Указанието за прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници", което влиза в сила от днес (20 октомври 2017 г.).

Промените в указанието се наложиха поради преминаване към автоматизирана система за подаване на документи от лицата – заявители за регистрация като кредитни посредници, и от вече регистрираните кредитни посредници. Основната цел на системата е да улесни процеса по регистрация и по промяна на обстоятелства в наличната информация за регистрираните кредитни посредници, като същевременно предостави бърз и лесен способ за подаване на информация, свързана с регистрацията и промените по нея.

Лицата, желаещи да се регистрират като кредитни посредници по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), ще могат да подадат документи по електронен път след получаване на потребителско име и парола.

По последни данни (от 5 октомври) точно двадесет и девет са кредитните посредници са вписани в създадения в края на миналата година регистър на Българската народна банка (БНБ). Това е резултатът, който се е получил повече от осем месеца след изтичането на законоустановения срок - 21 януари.

Двадесет от регистрираните посредници са български - "Санук" ООД, "Кредит център" ООД, Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, "Кредит навигатор" ООД, "Нютън- ипотечни консултации" ООД, "Финсити" ООД, "Кредисолюшънс" ЕООД, "Арена-консулт" ЕООД , "Кредитланд" ЕООД, "Мъни Маркет" ЕООД, "Адекс България" ООД, Кредитен център "Кредитур" ООД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, "Зита Консулт" ЕООД, Ив Инвест Консулт ЕООД, Комфорт Кредит ООД, Иммортела Финанс ЕООД, Уелт Ефект Мениджмънт ЕООД, Дилариус Еф Ес ЕООД, Кредит Чойс ЕООД, един е белгийски - LOKAL TRADING, SERVICES, IMMO, INSURANCE, INVESTMENT AND INFIRMARY NV, а седем са френски - Sport Value Credit Management,  Investissements & intermediation en banque et financements и AARCIF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) A CAPITAL VARIABLE, Fernand Goupy, PBF, FIDESSOR LAFAYETTE и FIDESSOR и един немски  Fermat Ventures GmbH.  

Съгласно Наредба 19 (приета на 20 октомври 2016-а) кредитните посредници в страната трябва да подадат документи за регистрация в Централната банка, ако желаят да продължат дейността си. Таксата, която ще трябва да платят за целта, е 3000 лева. С този акт дейността на кредитните посредници трябваше да бъде приведена в съответствие с Директива 2014/17/ЕС.

За да бъдат максимално актуални данните в регистъра, наредбата предвижда в 15-дневен срок кредитните посредници да уведомяват БНБ за всяка промяна в информацията, която са предоставили за вписване. Регистрацията на промените ще струва на посредниците по 500 лева.

С измененията беше въведена и задължителна застраховка "Професионална отговорност" за кредитните посредници. Според изчисленията на хората от бранша тя ще струва на всеки от тях около 1000 лв. годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във